Křesťanská mládež (web 2)   Poutnici.com Zprávy od jinud Nová smlouva On-line Free MP3
 
Sobota 28. 2. 2015. Dnes má svátek Lumír, zítra Horymír.
   Dětská misie slaví 20. let v ČR

Více informací Dětské misie i o doprovodné akci k výročí se dozvíte přímo na stránkách http://www.detskamisie.cz.
   Jak legálně získat videoklipy?

Před nějakou dobou vyšel na serveru Musicmix.cz článek s návodem, jak je možné stahovat nemálo klipů křesťanských kapel z internetu zdarma.
Emaus - Biblické korespondenční kurzy

Třetí den - Pravé místo pro stvoření

Rubrika: Očekávání na Boha
Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“
Přidal Andrew Murray dne 24.02.2015 ( Čteno 21 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Posledních několik čísel měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" předtím než byly sbory Páně zakázány. V posledních číslech nalezneme také řadu příspěvků od bratra Luboše Pavla Křesiny, který později pokračoval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž veřejná distribuce byla v roce 2012 zakázána představiteli KŘSB můžete objednat na stránkách www.kresina.org.
Přidal Karel Ouzký dne 21.01.2015 ( Čteno 136 x | Tisk | Poslat )

Jak se modlit?

Rubrika: Úvahy
V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové věci, které by byly podle jeho vůle. Nikde nemáme ujištění o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží vůli.
Přidal Jiří Müller dne 11.12.2014 ( Čteno 170 x | Tisk | Poslat )

Metody studia bible (9. kap.)

Rubrika: Úvahy
Bibli je možné studovat dvěma, a to zcela opačnými způsoby. Jeden způsob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží příkazy; druhy způsob zkoumaní se děje jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, pečlivě jej rozčleníme a rozdělíme na nejmenší součástky. Zkoumáme-li pomocí první metody první knihu Mojžíšovu, mohli bychom ji nazvat setbou celé bible: vypráví nám o životě, smrti a zmrtvýchvstání a zahrnuje tak v sobě celou ostatní část bible.
Přidal D. L. Moody dne 02.12.2014 ( Čteno 173 x | Tisk | Poslat )

Jak čekat Pána?

Rubrika: Úvahy
Nemyslím tím, abys peníze, které dostaneš, vyhodil oknem, anebo dá-li ti Bůh možnost obchodovat, abys toho nechal a řekl, že nemáš nic společného se světem. Naopak. Máme činit všechno ke cti a slávě Pána Ježíše: „buď že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného činíte.“ To je pravá svoboda, pravá radost a pravé štěstí! A nalezne-li nás Pán takto při svém příchodu, jak budeme šťastni, až ho spatříme...
Přidal Jiří Müller dne 27.11.2014 ( Čteno 167 x | Tisk | Poslat )

Odpuštění hříchů

Rubrika: Úvahy
Nyní bych rád v bratrské lásce a přátelství dal mladým věřícím několik pokynů, jak by si zachovali duchovní radost a svěžest. Je předně nutné číst pravidelně Písmo svaté.... Nyní čtu pravidelně Bibli již 47 let. Bibli jsem přečet více než stokrát, a začnu-li znovu, nalézám ji vždy stejně svěží. Přemýšlejte o tom, zvláště vy, moji milí mladí bratři a sestry a nechť je vaším přáním: Kéž bych žil ke cti a slávě Boží!
Přidal Jiří Müller dne 12.11.2014 ( Čteno 204 x | Tisk | Poslat )

Izaiáš 53,5.6

Rubrika: Úvahy
Jistě všichni víte, moji milí přátelé, na koho myslel prorok Izaiáš v tomto místě. Není to nikdo jiný než náš velký, drahý Pán Ježíš Kristus. Toto nebylo napsáno po jeho smrti na kříži ani krátce předtím, když se již mohlo předpokládat, co se s ním stane. Ne, to bylo napsáno přibližně 750 let před jeho příchodem na svět.
Přidal Jiří Müller dne 03.11.2014 ( Čteno 197 x | Tisk | Poslat )

Chana

Rubrika: 1. Samuelova
Jak krásné a pokojné jsou chvíle, ve kterých se vědomě nacházíme v Boží vůli pro náš život. Nad rozbouřeným mořem zavládne naprosté utišení, protože útoky a dunění vln odráží mocný hlas našeho Spasitele. „Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a přívalu vod; i ustaly a nastal klid.“L 8,24
Přidal Karel Ouzký dne 22.08.2014 ( Čteno 345 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1939 - 1940

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Dva válečné ročníky 1939-1940 (dvou)měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.
Přidal Karel dne 20.08.2014 ( Čteno 445 x | Tisk | Poslat )

„Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel řekl: Mluv neboť tvůj otrok slyší.“ 1S 3,10

Rubrika: 1. Samuelova
Boží slovo má tu výhodu, že čím usilovněji ho čteme, tím lépe jsme schopni proniknout do souvislostí, které mají věčnou platnost. Jedna z vůbec nejpozoruhodnějších skutečností souvisí s tím, že Boží slovo se čte celý život[1]. Nikdy nezrezaví! Jedná se o zcela jedinečný oddíl textů, které mají jak lidského tak nebeského autora.
Přidal Karel Ouzký dne 07.07.2014 ( Čteno 451 x | Tisk | Poslat )

UROZENÝ HRABĚ A PROSTÝ TESAŘ - Co nás učí o správě církve?

Rubrika: Postřehy a inspirace
Mnohé křesťany, nejen v Česku, možná paradoxně mnohem více v zahraničí, fascinuje tato kapitola křesťanské historie: Sto let po Bílé hoře, kdy už se zdá, že se v Zemích koruny České podařilo vymýtit všechny formy protestantismu od Augsburského a Helvétského vyznání až po Jednotu bratrskou a Novokřtěnce, se najednou na scéně objevuje probuzený moravský tesař, který se potká s probuzeným německým šlechticem a výsledkem je založení unikátní křesťanské komunity v Sasku, složené z moravských exulantů, zvláštního svorného společenství, jehož výsledkem je vůbec první misie celosvětového rozsahu.
Přidal Pavel Eleder dne 19.05.2014 ( Čteno 541 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1937 - 1938

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Dva předválečné ročníky měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.
Přidal Karel dne 15.03.2014 ( Čteno 785 x | Tisk | Poslat )

Boží milost aneb jak jsem poznal Pána Ježíše

Rubrika: Naděje pro slabé
Neměl jsem už pro co žít a tak jsem chtěl spáchat sebevraždu. Chtěl jsem skočit z mostu a byl jsem pevně rozhodnut to udělat. Seděl jsem na mostě a napadlo mne se pomodlit, řekl jsem "Bože jestli jsi dej se mi poznat".
Přidal René Janeczko a kol. dne 15.02.2014 ( Čteno 646 x | Tisk | Poslat )

Svědectví o sklíčenosti

Rubrika: Naděje pro slabé
Narodil jsem se těžce psychicky nemocným rodičům, které oba sužují stále se vracející se duševní potíže. Oba byli mnohonásobně lečení na psychiatrii. I přesto se jejich nemoc vracela. Otec chtěl mnohokrát spáchat sebevraždu. Měl neustále obrovské změny nálad. Když měl depresi, vůbec nemluvil, nic nedělal a byl pořád smutný. V opačném případě měl myšlenek mnoho, spoustu nereálných plánů, např. na vyrobení věčného samohybu tzv. perpetuum mobile, kde není třeba dodávat energii, utrácel spoustu peněz, byl výbušný a v konečném důsledku se v kvůli nemoci nebyl schopný o nás s mamkou starat.
Přidal René Janeczko a kol. dne 08.02.2014 ( Čteno 645 x | Tisk | Poslat )

Uzdravena z deprese

Rubrika: Naděje pro slabé
Pokaždé, když se mi naskytne příležitost svědčit o tom, co Pán učinil v mém životě, naplňuje mě obrovská radost, která dokáže zastínit všechny ty chvíle velkého utrpení, kterým jsem si prošla. Uvědomuji si však, že bylo nezbytné k tomu, abych se setkala s Ním, s Ježíšem.
Přidal René Janeczko a kol. dne 31.01.2014 ( Čteno 702 x | Tisk | Poslat )

Síla deprese

Rubrika: Naděje pro slabé
Mám dvacetři roků a už tři roky žiju s nemocí zvanou „deprese“. Přicházejí do mého života fáze, kdy mě nic a nikdo nebaví, všechno je pro mě těžké, nic mi nejde. Chci ležet v posteli a umřít. Léky po čase zaberou, ale nedokážu zabránit návratu těchto stavů. Mezi těmito fázemi plnými vnitřního utrpení je můj život úplně normální, plný mladického entuziasmu a chuti žít.
Přidal René Janeczko a kol. dne 21.01.2014 ( Čteno 749 x | Tisk | Poslat )

Zázrak znovuzrození

Rubrika: Naděje pro slabé
Jmenuji se Pavla a je mi 27 let. Drogy jsem začala brát ve 14 letech a to trvalo 7 let. Ze začátku to bylo, abych zapoměla na to, jaké to doma je a abych se dobře cítila. Ale postupem času, mi to začalo brát mé koníčky a už to nebylo tak moc o těch pocitech. Stávala jsem se na tom závislá. Svou dávku jsem zvyšovala a došlo to tak daleko, že jsem nebyla bez své dávky schopná vstát z postele.
Přidal René Janeczko a kol. dne 11.01.2014 ( Čteno 645 x | Tisk | Poslat )

Příběh nesmělého kluka

Rubrika: Naděje pro slabé
Další věc, která mě zaujala, byly vztahy mezi lidmi. Ze školy a z prostředí kolem sebe jsem byl zvyklý, že kamarádství začínalo a končilo tam, kde někdo něco potřeboval. Ale tady to bylo jiné. Dost lidí se samo nabízelo, že něco udělají, jen tak. A ta upřímnost mezi nimi a láska! To jsem ještě nikde neviděl. Četl jsem o tom ve svých oblíbených dobrodružných knížkách, kde se přítel na přítele mohl spolehnout na 100%. A tady to bylo stejné. Prostě neuvěřitelné!
Přidal René Janeczko a kol. dne 05.01.2014 ( Čteno 733 x | Tisk | Poslat )

Zachráněná narkomanka

Rubrika: Naděje pro slabé
Lidé se mě snaží změnit, snaží se mi ukazovat, že jsem špatná, když udělám chybu, ale Ježíš ne. On to ví, ale prostě mě miluje. To je pro mne důležité, protože bych s Ním nebyla, kdyby mi jenom něco nařizoval - tohle dělej a tohle nedělej. To mi dělali v životě všichni a bylo jim jedno, že na to třeba nemám, že to nedokážu, že se nedokážu změnit. Kdežto Ježíš mě miluje takovou, jaká jsem.
Přidal René Janeczko a kol. dne 26.12.2013 ( Čteno 646 x | Tisk | Poslat )

MÍSTO PRO NADĚJI

Rubrika: Naděje pro slabé
Když mi bylo sedmnáct, patřila hudba k mému životnímu stylu. Poslouchal jsem rockové kapely, například Afghan Whigs, Nirvana, Pearl Jam, Beastie Boys a jiné. Chodil jsem do rockových klubů, kde se pouštěly moje oblíbené songy.Jeden z dřívějších rockových klubů byl i pražský „Bunkr“, který existoval už za minulého režimu.
Přidal René Janeczko a kol. dne 14.12.2013 ( Čteno 685 x | Tisk | Poslat )
Login:
Heslo:
Televizní pořad pro mladé - Exit 316

  Anketa
BlueBoard.cz "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3,36Poutnici.com public


Rádio 7 - Rádio, které nemyslí za vás