Křesťanská mládež (web 2)   Poutnici.com Zprávy od jinud Nová smlouva On-line Free MP3
 
Neděle 28. 5. 2017. Dnes má svátek Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Lekce Nového života

Biblické měsíční korespondenčí vzdělávací kurzy, které vás provedou řadou zajímavých témat.

Život Krista podle Matouše

Rubrika: Lekce Nového života
Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy čtyřmi způsoby, pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma můžete doplnit samostudiem a zodpovězením otázek.
Přidal poznejbibli.cz dne 20.05.2016 ( Čteno 616 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok D

Rubrika: Lekce Nového života
Boží Slovo jasně učí, že Bůh je jen jeden, přesto se projevil ve třech Osobách. Pojďme se v závěrečné studii na téma Bůh pokusit nahlédnout do působení a vzájemného vztahu mezi Božími Osobami. Nejsme zanecháni napospas vlastních úvah a filosofie, Boží Slovo nám odkrývá dostatečné množství informací.
Přidal poznejbibli.cz dne 07.04.2016 ( Čteno 674 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok C

Rubrika: Lekce Nového života
Hospodin není netečný vůči svému stvoření. Napříč dějinami můžeme sledovat jeho jedinečný zájem o člověka - ačkoli míra poznání a zodpovědnosti byla v různých dobách různá. Pojďme společně prozkoumat některé z aspektů, které se týkají Božího působení mezi lidmi.
Přidal poznejbibli.cz dne 07.04.2016 ( Čteno 593 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok B

Rubrika: Lekce Nového života
Co si představíte pod pojmy Boží svatost, spravedlnost, láska, slitování a milost? Ve druhém bloku lekcí na téma "Bůh" nahlédneme do několika základních charakteristik, kterými se Hospodin dává ve svém Slově poznat.
Přidal PoznejBibli.cz dne 08.02.2016 ( Čteno 566 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
Jaké jsou základní skutečnosti o Bohu, kterému křesťané věří? Zveme Vás na druhý ročník vzdělávacích kurzů "Nový život", které můžete bezplatně stahovat z našeho webu. Měsíčně budeme přidávat vždy jeden kurz, který má čtyři lekce.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.01.2016 ( Čteno 720 x | Tisk | Poslat )

Církev - blok C

Rubrika: Lekce Nového života
Poslední blok na téma církev a zároveň poslední lekce prvního ročníků lekcí Nového života. Tentokrát se zaměříme na Círke jako Tělo,Chrám a nevěstu. Ve třetí lekce se podíváme jakým způsobem se Bůh stará, aby církev prospívala a v poslední lekci aktuální téma - co NZ učí o postavení žen v církvi.
Přidal PoznejBibli.cz dne 12.03.2013 ( Čteno 1257 x | Tisk | Poslat )

Církev - blok B

Rubrika: Lekce Nového života
Ve druhém bloku lekcí zabývajících se předmětem církve nahlédneme podroněji na otázku místního sboru, tedy druhého uživáného významu slova ekklesia v NZ. Předposlední lekce prvního ročníku série je mimo jiné zaměřena na to, jak má být místní sbor uspořádán, jak probíhala praxe křtu a Večeře Páně.
Přidal PoznejBibli.cz dne 02.03.2013 ( Čteno 1172 x | Tisk | Poslat )

Církev - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
Ve zbývajících třech měsících prvního ročníku se zaměříme na studium ohledně církve. V úvodním bloku lekcí vysvětlíme na čem a na kom má církev svůj základ. Podíváme se na historický okamžik jejího vzniku a také kdo je její Hlavou. Také se zaměříme na charakteristiku jejích členů a několik dalších skutečností, které hovoří o církvi Pána Ježíše Krista.
Přidal PoznejBibli.cz dne 12.10.2012 ( Čteno 1243 x | Tisk | Poslat )

Spasení - blok C

Rubrika: Lekce Nového života
Novozákonní doba je výjimečná ve svém přístupu ke všem národům. V dnešní lekci se zaměříme na čtyři příběhy spojené s šířením evangelia Boží milosti. Jak se dostalo evangelium do Afriky? Jak využil dramatickou zkušenost vězení apoštol Pavel? Evangelium se dostalo také k uprchlému otroku v jehož zájmu byl sepsán celý novozákonní list a celou sérii uzavřeme studiem části listu, který apoštol Pavel poslal do významného pohanského města novozákonní doby – Efesu.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.09.2012 ( Čteno 1194 x | Tisk | Poslat )

Spasení - blok B

Rubrika: Lekce Nového života
V srpnovém kurzu nahlédneme na otázku spasení prostřednictvím čtyř příběhů souvisejících s odchodem Izraele z Egypta. Tyto čtyři skutečné historické příběhy ilustrují spasení, které pro nás Bůh zajistil v Pánu Ježíši Kristu.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.09.2012 ( Čteno 1192 x | Tisk | Poslat )

Spasení - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
Počínaje červencem otevíráme téma následujících třech měsíců – spasení. Tentokrát se podíváme na důvody proč každý člověk potřebuje záchranu. Nahlédneme jak drahocenné výkupné bylo za každého z nás zaplaceno. Ukážeme na to, čím je spasení vždy doprovázeno a také, že je nutné vědět jestli člověk je nebo není zachráněn. Rozhlédneme se z životní křižovatky a ukážeme na průvodce životem na životní cestě spaseného člověka.
Přidal PoznejBibli.cz dne 23.07.2012 ( Čteno 1229 x | Tisk | Poslat )

Bible - blok B

Rubrika: Lekce Nového života
Červnová lekce Nového života nabízí podrobnější vhled do knihy Knih. Konkrétně se pokusíme zodpovědět čtyři otázky: Proč Bibli věřit? Proč se Biblí řídit? Co je účelem Bible? Koho nazýváme Božím Slovem?
Přidal PoznejBibli.cz dne 22.07.2012 ( Čteno 1296 x | Tisk | Poslat )

Bible - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
V květnovém a červnovém kurzu se budeme podrobně zabývat nejdůležitější knihou historie lidstva. Postupně se seznámíme s řadou základních i podrobnějších otázek co se bible týče. Jednotlivé lekce jsou nazvány následovně:
Přidal PoznejBibli.cz dne 30.05.2012 ( Čteno 1365 x | Tisk | Poslat )

Vítězný život - Křesťanský život blok D

Rubrika: Lekce Nového života
Závěrečný blok lekcí zabývajících se tentokrát tím, jak by měl vypadat život křesťana, aby probíhal vítězně. Křesťan čelí útoku na mnoha frontách. Jaký je rozdíl mezi pokušením a zkouškou? Jakým způsobem na nás útočí tento svět? Co dělat, když Boží odpověď neodpovídá našemu očekávání? Má ještě dnes smysl zabývat se Božím nepřítelem - tj. Ďáblem?
Přidal PoznejBibli.cz dne 03.04.2012 ( Čteno 1397 x | Tisk | Poslat )

Křesťanský život - blok C

Rubrika: Lekce Nového života
V březnové lekci je hlavním tématem soukromý život. Jak by měly vypadat naše modlitby? Jakým způsobem naopak promlouvá Bůh k nám? Jaké nástroje můžeme využít ke studiu Božího Slova? Jakým způsobem bychom se měli podílet na díle Pána na základě příkladu prvních křesťanů.
Přidal PoznejBibli.cz dne 05.03.2012 ( Čteno 1493 x | Tisk | Poslat )

Křesťanský život - blok B

Rubrika: Lekce Nového života
V únorové lekci otevřeme zásady křesťanského života, konkrétně se zaměříme na poslušnost. Co to znamená, že Ježíš je Pán? Jak je to se křtem a v jakém případě má smysl? Co znamná, že jsme součástí společenství a jaký je biblický význam pojmu církev? Jakým způsobem máme být svědectvím druhým?
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.02.2012 ( Čteno 1439 x | Tisk | Poslat )

Křesťanský život - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
Lednový kurz přinášíme poněkud se zpožděním, jedná se o úvod do celého studia, ve kterém se podíváme na první zásady křesťanského života.
Přidal PoznejBibli.cz dne 16.01.2012 ( Čteno 1406 x | Tisk | Poslat )

Lekce Nového Života

Rubrika: Lekce Nového života
Lekce Nového Života jsou překladem lekcí NewLife, které vydávají naši bratři a sestry ve Velké Británii. Jedná se o navazující lekce k dobře známým lekcí PoznejBibli. Ve spolupráci s portálem www.poutnici.com budeme každý měsíc jednu novou lekci nabízet.
Přidal Karel dne 16.01.2012 ( Čteno 1325 x | Tisk | Poslat )
Login:
Heslo:
Televizní pořad pro mladé - Exit 316

  Anketa
BlueBoard.cz "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3,36Poutnici.com public


Rádio 7 - Rádio, které nemyslí za vás