Křesťanská mládež (web 2)   Poutnici.com Zprávy od jinud Nová smlouva On-line Free MP3
 
Neděle 28. 5. 2017. Dnes má svátek Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.
Služby Slovem (nahrávky ze shromáždění)
Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky

Soud nad věřícími

Mezi lidmi je rozšířený a ustálený názor, že v poslední den nadejde očekávané všeobecné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, a že teprve potom bude zjeveno, čím lidé opravdu byli, nejen to, co dělali. Pozná se, kdo je dítětem Božím a kdo ne. Písmo však takové učení nezná.

Pán pravil: „Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života" (Jan 5,23).

Věřící proto nepřijde na soud, kde by se mělo jednat o jeho spasení nebo zatracení, ale musí se ukázat před soudnou stolicí Kristovou, kde bude zjeven jeho život, který žil po svém obrácení. Když Pán Ježíš přijde v oblacích pro své vyvolené, tak ti, kteří zemřeli v Kristu budou spolu s ostatními věřícími uchváceni do oblak vstříc Pánu (1. Tesalonickým 4,14-18). To je první fáze vzkříšení spravedlivých, neboli „první vzkříšení“ (Lukáš 14,14, Zjevení Jana 20,5) na němž nebudou mít podíl ti, kteří zemřeli bez Krista.

Teprve po tomto vtržení k Pánu bude zvláštní soud nad věřícími před zvláštním tribunálem – Kristovým soudem. Na tomto soudu se nebude rozhodovat o spasení nebo zatracení věřících (protože tito všichni mají věčný život a jsou již u Pána) ale o jejich odměně nebo utrpěné škodě, kterou dostanou podle toho, jak pracovali na Božím díle a jak žili po svém obrácení. „Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé“ (2. Korintským 5,10; Římanům 14,10-12).

Tehdy budou Kristovi věrní služebníci odměněni. „Dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň“ (1. Korintským 3,13-15)

Ti věřící, kteří stavěli na Kristově základě to, co se v Písmu označuje jako dřevo, seno a strniště, utrpí škodu, sami však budou spaseni, ale tak, jako skrze oheň. Jejich služba nevydržela zkoušky a oni budou věčně poškozeni, ačkoli sami nezahynou.

Ti, kteří věrně vykonávali své denní zaměstnání, usilovali o život, který se líbí Bohu a oddělovali se od zaměření světa bez ohledu na následky, obdrží odměnu. Jejich služba, v Bibli označovaná jako zlato, stříbro a drahé kamení, v ohni obstála.Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.KřesinaSave this page to del.icio.us Digg This! Share on Google Share on Facebook Share on Reddit Linkuj si! Jaggni to Přidej na vybrali.sme.sk
Share on Slashdot Share on Stumble Upon Share on Technorati Share on Yahoo Bookmarks Share on Windows Live Share on Mixx Share on Furl Share on Mag.nolia
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 05.01.2016 ( Čteno 744 x | Tisk | Poslat )

Příbuzné, související nebo podobné články

K článku nebyly nalezeny žádné související články.
Login:
Heslo:
Televizní pořad pro mladé - Exit 316

  Anketa
BlueBoard.cz "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3,36Poutnici.com public


Rádio 7 - Rádio, které nemyslí za vás