Logo

Průzkum poukázal na růst antisemitismu v Evropě

Podle průzkumu Antidefamační ligy (ADL) stále více
Evropanů věří tomu, že Židé jsou loajálnější
vůči Izraeli než vůči zemím, ve kterých žijí,
a že mají příliš velký finanční vliv.
Průzkum probíhal ve Francii, Španělsku, Německu, Polsku a
Itálii a konstatoval, že negativní protižidovské
stereotypy v těchto zemích od roku 2005 posílily. Tyto
postoje pomáhají legitimizovat antisemitismus, včetně
násilí proti Židům, a jsou velmi znepokojivé,
uvedl ředitel ADL Abraham Foxman. Podle jiné studie
telavivské univerzity celosvětově vzrostl za poslední
rok počet útoků na Židy dvojnásobně, informuje ICEJ
New Report.

www.christnet.cz