Logo

Adam a Eva - První ve všem

První díl seriálu 100 biblických postav, které bys měl znát. Dnes (24.prosince) mají podle českého kalendáře svátek Adam a Eva. A zároveň byli Adam a Eva prvními lidmi žijícími za Zemi, byli součástí původního Božího stvoření. A jako takoví nastavili Adam s Evou žebříček pro všechno, co následovalo. Jejich životy ukazují jak Bůh miluje člověka. Albrecht Dürer, 1507První ekologové.
Byli první, kdo pojmenovával zvířata, první se starali o zahradu, první komu byl svěřen dohled nad vším stvořením. Dostali obrovský úkol pečovat o zemi a také návod, jak ji správně užívat.

První forma vztahu s Bohem.
Adam a Eva byli stvořeni k Božímu obrazu. Bůh s nimi mluvil a dal jim určité zodpovědnosti. Když Boha zklamali, cítili se zahanbeně a báli se s ním setkat.

První manželský pár.
Bůh sám představil a dal prvnímu páru vzájemné potěšení, těla i duše. Doporučení verše Gen 2:24, je to vhodným základem pro každé manželství. Apoštol Pavel i Pán Ježíš citují tuto pasáž ve svým vyučování a sexu a manželství (Matouš 19:5, Marek 10:7-8, 1. ep. Korintským 6:16, ep. Efezským 5:31). Manželství vede k rodičovství, i když úplně první syn – Kain – přinesl rodičům kromě radosti i bolest.

První hřích proti Bohu.
Ačkoli měli pouze následovat pokyny, zklamali. V reakcí na jejich hřích se před Bohem schovali a navzájem se obviňovali.
„Myslím, že takhle se Adam s Evou „handrkovali“ v průběhu následujících devíti set let svého života,“ napsal Martin Luther. "Eva by řekla: ‚Ty´s to jablko jedl’ a Adam by odpověděl: ‚Ty´s mi ho dala.’"

Nakonec byli dvě první lidské bytosti na zemi vyhnány z Ráje a zavedeny ven do světa plného problémů, o kterých Bůh nikdy nechtěl, aby jim lidé museli čelit. V tom, jako ve všem, ukázali tito dva cestu pro nás všechny.


Volně přeloženo z komentáře v Bibli - NIV Student Bible, 100 People You Shoud Know - Adam and Eve, First in Everything, strana 6, studii 100 People You Shoud Know vypracoval Tim Stafford

Příbuzné, související nebo podobné články

Marie z Magdaly - Viděla první
Chana - Nejhlubší touha