Logo

Aktuální a neměnné Boží slovo

Jen tak pro zajímavost, jak může i nevěřící argumentovat Božím slovem. Doufám, že to nikoho nepobouří. Dávam to spíš jen pro pobavení nebo zamyšlení. Na netu jsem našel jeden zajímavý článek. Jedná se o dopis fanouška moderátorce známého pořadu, která se jednou pokusila svůj názor podepřít citací bible.
Je to spíš jen pro zasmání, ale zkuste se zamyslet, jak byste odpověděli, kdyby se Váš nevěřící kamarád zeptal na něco podobného po tom, co jste mu argumentovali verši z Bible.

(jen úryvek dopisu)…. Potřebuji od Vás ještě poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobu, jak je dodržovat.1) Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, ze je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1,9). Problémem jsou moji sousedé. Tvrdí, ze pro ně to není libá vůně. Mám je odrovnat?2) Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7). Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít?3) Vím, ze se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24). Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na dotaz podrážděně. Proto mám strach, abych se třeba v šalině takové nedotknul.4) Leviticus 24,44 ustanovuje, ze mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů. Jeden přítel má za to, ze se to vztahuje na Ukrajince, ale na Slováky ne. Proč nesmím vlastnit Slováky?5) Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35,2 jasně stanoví, ze musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil?6) Leviticus 21,20 praví, ze se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Přiznávám, ze nosím brýle na čtení. Musí můj zrak být dokonalý, anebo se na tohle dá použít nějaká obezlička?7)Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19,27 jednoznačně zakazuje. Jakou smrti mají sejít?

8) Podle Leviticus 11,6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Smím doufám hrát kopanou míčem z vepřovice, když si navléknu rukavice?9) Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19,19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Navíc nosí jeho žena šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna + polyester). On nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je ukamenovali (viz Leviticus 24,10-16)? Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchýní (Leviticus 20,14)?Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala a tak jsem pln důvěry, ze nám budete moci být nápomocná. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.S obdivem Váš oddaný učedník a fanoušek ……