Logo

Bible - blok B

Červnová lekce Nového života nabízí podrobnější vhled do knihy Knih. Konkrétně se pokusíme zodpovědět čtyři otázky: Proč Bibli věřit? Proč se Biblí řídit? Co je účelem Bible? Koho nazýváme Božím Slovem? Červnový kurz nabízíme se zpožděním, ale přesto neváhejte lekce stahovat a tisknout. Není nutné být zapojen do celého kurzu, ale můžete využít jednotlivé lekce pro nejrůznější aktivity - studijní skupinky, povzbuzení mladých ve víře apod.

Bible - blok B.