Logo

Biblické vzdělávání na KAM - podzim 2008

Nabízíme aktuální program seminářů v Konferenčním centru KAM od října do prosince 2008. Semináře jsou určené nejen studentům Stáže, ale i široké veřejnosti. Letos na podzim máme mimo jiné dva nové řečníky - Jana Vopaleckého a Marka Hančíka.

Jak to ten Nehemjáš dokázal?

Jan VopaleckýÚterý a středa 4.–5.11. 2008

Přednáší: Jan Vopalecký, starší Křesťanského sboru Vsetín, redaktor časopisu Ethos

Asi to ve sboru, na skupince nebo jinde znáte: dlouhou dobu sice existujeme, ale nic zvláštního se neděje. Prostě: „Nejde to!“ Pak kdosi přijde a věci se začnou hýbat. Stupňuje se i opozice, ale nakonec je za dva měsíce dosaženo něčeho, co se dlouhé roky nedařilo. A přitom postavení hradeb byl jen začátek. Nehemjášův život se vyznačuje tím, že stále připravuje podmínky pro něco nového, většího.
Jak to Nehemjáš dělal? Co na něm bylo zvláštního? V čem ho můžeme napodobovat a v čem bychom měli zůstat sami sebou – originály?

Seminář začíná v úterý v 8:45
a končí ve středu ve 12:30
Přihlášky do 28.10. 2008

Pastorální epištoly

Jiří KantorČtvrtek a pátek 6.–7.11. 2008

Přednáší: Jiří Kantor, lektor KAM, ECM Plzeň Lochotín, redaktor českého rozhlasu Plzeň

Zkuste si to představit: Máte zodpovědnost za skupinku nebo mládež, za pár lidí v církvi nebo dokonce za celý sbor a teď se cítíte osamocení, unavení a zdeptaní. Máte pocit, že skoro nic nejde dopředu, že lidé moc nespolupracují, že se naopak rozmáhají různé překážky a problémy. A teď si do toho otevřete pastorální epištoly a zjistíte, že nejste jediní, kdo toto prožívá. Zakoušel to i apoštol Pavel a jeho dva učedníci Timoteus a Titus. A protože to měli oba velmi těžké, napsal jim Pavel tři dopisy. Co je jejich obsahem? Jsou i pro nás a naše sbory tyto epištoly aktuální? Tak o tom bude společné přemýšlení nad těmito pastorálními spisy.

Seminář začíná ve čtvrtek v 8:45
a končí v pátek ve 12:30
Přihlášky do 28.10. 2008

Markovo evangelium

Marek HančíkÚterý a středa 2.–3.12. 2008

Přednáší: Marek Hančík, starší Křesťanského sboru Brno, absolvent Moody Graduate School

Markovo evangelium zůstávalo dlouhá staletí ve stínu svých „slavnějších kolegů“, zvláště evangelia podle Jana. Dle názoru teologů se s nimi nemohlo srovnávat nejen délkou, ale ani literárním zpracováním či bohatostí obsahu. Vše se rázem změnilo, když se z krátkého, až strohého evangelia vyklubal pravděpodobně nejranější zápis o Ježíšově životě. Při pozornějším studiu se náhle z neohrabaného spisovatele stal literární génius, který ohromuje promyšlenou kompozicí textu, teologickým záměrem, smyslem pro humor a ironii a nadáním využít jazyka k působení na posluchače/čtenáře. Známé události Ježíšova života tak z Markova pera získávají nevšední důraz a stávají se novými výzvami pro život Ježíšových následovníků.

Seminář začíná v úterý v 8:45
a končí ve středu ve 12:30
Přihlášky do 25. 11. 2008

Dílo Ducha svatého ve tvém životě

Dave Patty Čtvrtek a pátek 4.–5.12. 2008

Přednáší: Dave Patty, KAM , CB Frýdlant n. O.

Co znamená být naplněn Duchem svatým nebo chodit Duchem? Jaký se proti tomu v mém nitru odehrává boj? Jak mohu vstoupit do této duchovní bitvy, aby Duch svatý mohl proměnit každou oblast mého života? Dave nás na základě svého dlouholetého biblického studia povede k jasnějšímu rozpoznání tohoto zápasu uvnitř a okolo nás. Naší reakcí by mělo být podřízení se Duchu svatému.

Seminář začíná ve čtvrtek v 8:45
a končí v pátek ve 12:30
Přihlášky do 25.11. 2008

Více informací najdete vždy aktuálně na webu http://seminare.kam.cz