Logo

Boží dotyk

Bol som požehnaný tým, čo hovoril brat David Wilkerson na konferencii Obnov svoju vášeň ku Kristovi v Bratislave. Nie je podstatné meno speakera, ale to, či slovo bolo obživené Duchom Božím. A to sa stalo. Bol som požehnaný tým, čo hovoril brat David Wilkerson na konferencii Obnov svoju vášeň ku Kristovi v Bratislave. Nie je podstatné meno speakera, ale to, či slovo bolo obživené Duchom Božím. A to sa stalo.

Daniel 10, 4-16a

Je naozaj úžasné, keď sa Božia ruka dotkne človeka a navždy ho zmení – jeho myslenie, postoje, konanie. Ak sa totiž Boh dotkne, veci sa pohnú, nezostanú stáť. Je super, keď vidíme Boha konať v našom živote alebo v životoch ľudí okolo nás. Často som rozmýšľal nad tým, aké by to bolo, keby sa Boh nadprirodzene dotkol mňa. Čo by sa stalo. Naraz by sa zo mňa stal svatý muž, takmer bez hriechu, začal by som neobmedzene slúžiť Bohu, telesné a pozemské veci by sa ma netýkali. Myslel a konal by som v súlade s Božou voľou. Prečo sa Boh tak mocne neprejavuje v dnešnej dobe? Prečo Boh nekoná zázraky v mojom živote? Prečo nie som Elizeom 21. storočia? Prečo ... ?

Vyzerá to tak, akoby si Boh vyberal len určitých ľudí, ktorí sa stanú Jeho prorokmi. Svojich obľúbencov, medzi ktorých sa nemáme šancu dostať. My im totiž nesiahame ani po členky. Oni sú vyvolení na to, aby žili pre Boha, aby mu slúžili. Ale to nie je pravda! Oči Hospodinove prehliadajú Zem, On hľadá spravodlivých. My všetci sme vyvolení na to, aby sme žili s Ním. Rozhodnutie hľadať Jeho tvár stojí na nás! Pozrime sa na Danielov predošlý život. Daniel bol mužom modlitby (Dan. 6, 11). V celom jeho živote, ako nám ho predostiera biblia vidíme, že mu šlo Božiu blízkosť, Jeho voľu. On sa ROZHODOL hľadať ju celým svojím srdcom. A toho sa aj držal. Boh si nevyberá ľudí podľa toho akú má náladu. On vidí až na dno našej duše. Pozná naše motívy a úmysly. On hľadá človeka, ktorý to s Ním myslí naozaj vážne! Boh vie, že zápasíme s hriechom. Ale On je všemocný, schopný očistiť nás od každej neprávosti.

Potom príde a dotkne sa nás (v. 10). Zmocní nás, pomože nám padnúť na kolená, odvrátiť sa od hriechu, stať sa Jeho nástrojom. Budeme činiť čo chce On (v. 16a). Daniel otvoril ústa a hovoril. Nie preto, že vyštudoval teológiu a mal na to to najlepšie vzdelanie, ale preto, lebo to chcel Boh. Keď sa Boh dotkne človeka, je to vidieť.

Ak je v našich životoch hriech, ktorého sa nechceme vzdať, nemožme obstáť pred Božou svatosťou (v. 7). Daniel videl zjavenie len sám. Všetci ostatní ušli. On jediný bol pripravený. Sme pripravení na Boží dotyk? Posvacujeme svoje životy? Učiňme TOTO ROZHODNUTIE bratia a sestry! Závisí totiž len od nás! Nech je Boh s nami.S pozdravom,Marek Kuchár.