Logo

Bůh - blok C

Hospodin není netečný vůči svému stvoření. Napříč dějinami můžeme sledovat jeho jedinečný zájem o člověka - ačkoli míra poznání a zodpovědnosti byla v různých dobách různá. Pojďme společně prozkoumat některé z aspektů, které se týkají Božího působení mezi lidmi. Druhý blok lekcí na téma "Bůh" se zabývá následujícími tématy:

- Bůh soudu a spasení
- Vykupitel svého lidu
- Spasitel světa
- Obnovitel stvoření


Lekci na březen můžete stahovat zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně kurzu Nový život, neváhejte nás kontaktovat na email: kurzy@poznejbibli.cz


Webové stránky projektu: Lekce Nového života.