Logo

Chana - Nejhlubší touha

Tentokrát si povíme něco o starozákonní ženě Chaně, matce velkého božího proroka Samuele. Ostatní ženy možná Chaně záviděli. Měla, přinejmenším, milého manžela, který ji zjevně miloval. Nicméně hluboko uvnitř činila její nenaplněná touha její život velmi nešťastným. Chana chtěla dítě. Druhý díl seriálu 100 biblických postav, které bys měl znát. (A vůbec jí nepomáhalo, že Penina, její rivalka a druhá žena jejího manžela, vytahovala tohle téma při každé příležitosti aby se ji posmívala.)

Touha po dítěti je možná ta nejsilnější v životě. V dnešní době neplodné páry utratí desetitisíce korun za léčebné prostředky. Pro Chanu, která neměla žádné takové útočiště, převažovala tahle touha všechna ostatní požehnání. Chana plakala, cítila hořkost s vyléval svůj žal Bohu.

Když Bůh vyslyšel její modlitby a dal jí syna, Samuele, vylévala Bohu zase svou radost. Pozoruhodné je, že žena, která tak dlouho čekala na syna, vzala Samuele k Božímu oltáři tak brzo, jak jen to bylo možné. Tam ho předala do péče velekněze.

Chana určitě své dítě milovala a nikdy na něj nezapomněla. Každý rok pro něj ušila nové oblečení. Bylo to velké úsilí – v době, kdy každé oblečení a každé vlákno muselo být vyrobeno ručně. Nelpěla na svém požehnání více než na svém žalu. Obojí dala Bohu.

V kralickém překladu Bible má tato žena jméno Anna. Její příběh si můžete přečíst v Bibli, 1. kapitole 1. knihy Samuelovy. Například na adrese http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S1.php

Příbuzné, související nebo podobné články

Marie z Magdaly - Viděla první
Adam a Eva - První ve všem