Logo

Církev - blok A

Ve zbývajících třech měsících prvního ročníku se zaměříme na studium ohledně církve. V úvodním bloku lekcí vysvětlíme na čem a na kom má církev svůj základ. Podíváme se na historický okamžik jejího vzniku a také kdo je její Hlavou. Také se zaměříme na charakteristiku jejích členů a několik dalších skutečností, které hovoří o církvi Pána Ježíše Krista. Jistě známe slova Pána Ježíše, kterými vybízel své učedníky, aby šli a zvěstovali tu dobrou zprávu o jeho vykupitelském díle. Uvědomujete si však zodpovědnost budovat druhé lidi, aby byli skutečnými učedníky a také vyučeni, zkuste založit studijní skupinku a využijme připravené materiály k budování druhých lidí.

Lekci na říjen můžete stahovat zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně kurzu Nový život, neváhejte nás kontaktovat.