Logo

Církev - blok C

Poslední blok na téma církev a zároveň poslední lekce prvního ročníků lekcí Nového života. Tentokrát se zaměříme na Círke jako Tělo,Chrám a nevěstu. Ve třetí lekce se podíváme jakým způsobem se Bůh stará, aby církev prospívala a v poslední lekci aktuální téma - co NZ učí o postavení žen v církvi. Jistě známe slova Pána Ježíše, kterými vybízel své učedníky, aby šli a zvěstovali tu dobrou zprávu o jeho vykupitelském díle. Uvědomujete si však zodpovědnost budovat druhé lidi, aby byli skutečnými učedníky a také vyučeni, zkuste založit studijní skupinku a využijme připravené materiály k budování druhých lidí.

Lekci na prosinec můžete stahovat zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně kurzu Nový život, neváhejte nás kontaktovat.

Využívejte lekce k Boží slávě ;-)