Logo

Co nám Bůh dává

Jeho kroky jsou nevypočitatelné, jeho myšlení daleko převyšuje to naše, kdo Ho dokáže vystihnout? Kdo poznal Hospodinovu mysl? Nedávno jsem mohla mít rozhovor s člověkem, který prochází léčením v organizaci Teen Challenge ( http://teenchallenge.cz/ ). Stručně mluvil o svém pohnutém životě, dětství v dětském domově a černé minulosti narkomana. Nezaměřoval se ani nepitval v tom, jak nešťastný byl, co všechno dělal. Se zářícíma očima mě vyprávěl, jak ho Ježíš zachránil a změnil. O jeho návštěvách a evangelizování ve squatech , o tom, jak oslovuje lidi bez domova, bez naděje a ukazuje jim na záchranu, která je v Kristu. Všechny ty prohry, bolesti, které musel prožít se pro něj najednou stávají vítězstvím a radostí, protože oslovují spotu lidí v podobně situaci, jako byl on, protože skrze ně Bůh mluví.

Pán Bůh má moc otočit stav ve kterém se nacházíme o 180 stupňů. V poslední době se mě stává, že musím zůstat stát před Bohem se sklopenou hlavou a šeptat: Bože, jak je možné, že někdo tak mocný jako ty, se o mě zajímá.

Představte si to prakticky. Dejme tomu, že se za něco modlíte. Dlouho. A sami cítíte, že se za to modlíte, jen aby se neřeklo, ale přitom si ani nepředstavujete, že by to mohl nějak Bůh změnit nebo vám to dát. A najednou, jako blesk z čistého nebe, jako rána do hlavy, před vámi stojí to, o co jste prosili. A vy stojíte, zíráte a nevíte co říct.

Prožijete-li úžasnou moc modlitby, povede vás to k ještě větší chvále, k větší touze poznávat nevystižitelného a nevypočítatelného Boha. Ať už naše modlitby vyslýchá nebo nás nechává čekat, tak či tak nám dává stále větší touhu po hlubších a skrytějších věcech, po poznávání Jeho samotného. A o to Pánu Bohu jde. Abychom Ho poznávali, milovali, hledali. Abychom po něm prahli...

Všem těm, kteří se dočetli až sem přeju, aby za každou zdánlivou prohrou mohli vidět to Boží vítězství. Aby Boha hledali, přemýšleli nad ním, chtěli mu být ještě blíž. Protože být v Boží přítomnosti jsou ty nejkrásnější chvíle, které můžeme prožít.

Ty jsi můj Bůh, tebe hledám,
Bože, má duše po tobě žízní.
Po tobě dychtí tělo mé, jak suchá země
prahnoucí po vodě...
Žalm 63