Logo

Doba zasnoubení

Dnešní světská společnost považuje zamilovanost za zasnoubení a dokonce za právo žít tak, jako by se lidé již vzali. Chceš-li svůj život řídit podle Božích principů …… Po dobu známosti a zasnoubení a nemusíš mít přirozeně větší potíže. Není tak těžké si pro toto období někoho najít. Ale partnera pro opravdový život nám přivádí Pán.
Nejde přece jen o to, že máme někoho, kdo se nám líbí, ke kterému nás to táhne, ale potřebujeme člověka pro manželství, pro rodinu. Dívka, kterou si bereš, má být jednou matkou tvých dětí, má jim být vzorem v čistotě, upřímnosti, píli a lásce.

Chlapec, kterého si bereš, má být jednou otcem tvých dětí. Má se stát Bohem danou hlavou rodiny a ponese plnou zodpovědnost za lidi, kteří mu budou svěřeni. To taky znamená, že tvoje děti se budou od něj učit modlit se. Budou moci?
Dnešní světská společnost považuje zamilovanost za zasnoubení a dokonce za právo žít tak, jako by se lidé již vzali. Proto se mnozí ptají po smyslu zasnoubení a je také dost hlasů, které se vyslovují proti zasnoubení. Často však zamilování ani zasnoubení nevydrželo a proto je kolem nás tolik dětí, kteří nemohou žádnému říci „tati“, protože ho často ani neznají.

Doba zasnoubení je dobou přípravy na celoživotní nejužší lidskou vazbu. Na jedné straně je to doba přípravy ve vnějších věcech. Nemáme sice dnes tak ustálené představy a věnu a výbavě, ale přece jen se každá dvojice musí na nadcházející dobu nějak připravit. Při uzavření manželství by měl být k dispozici třeba sebemenší byt. Opravdové poznání začíná teprve v manželství a tu by se měli rodiče z obou stran uchýlit stranou.
Doba zasnoubení je však spíše dobou vnitřní přípravy. Tak závažná záležitost jako je manželství, potřebuje vývoj a vnitřní vyrovnání člověka s tímto vztahem. Rozhodnutí našich srdcí nenastává přes noc, ale bývá zde obyčejně organický růst. Opravdové milování, kdy se bere ohled na druhého, kde se jeden druhému přizpůsobuje, kde každý hledá to, co je druhého, to potřebuje dobu vývoje, učení se chápat a přibližovat se navzájem krokem.

Mít někoho vášnivě rád, to je věc okamžiku, ale zříci se něčeho, přinést oběť a zanechat svých zvyků jen proto, aby se jeden druhému líbil a druhému sloužil, to je opravdová láska a ta potřebuje zrání srdce.
V době zasnoubení láska hledá naplnění také v tělesném ohledu. Mnozí mladí si myslí, že tělesné setkání v manželství je to nejmocnější a vše ovládající. To by bylo ubohé manželství, ve kterém tělesné spojení dvojice je to jediné a vše. Dnešní filmový svět i literatura jsou zaměřeny na zveličování této stránky života, ale ve skutečnosti tomu tak není. I v sexuální oblasti mohou být výjimky, ale pravidlem to není. Dobré manželství je plné mnoha vzájemných ohledů, otázek a obětí, aby jeden druhému byl nápomocen a druhému sloužil.
Je přirozené, že lidé, kteří se nenaučili poslouchat Pána Boha a sloužit Jemu, to mají mnohem těžší. K tomu nejkrásnějšímu poměru lásky může dojít v takovém manželství, kde se oba snaží Bohu se líbit a Jemu sloužit. Pán Ježíš chce být u vás ten první v době zasnoubení i v manželství, ne jako host nebo ozdobný přívěsek, ale jako ten, kdo do nejmenších jednotlivostí může usměrňovat život.

(příště dokončení)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách