Logo

Evangelizace na chatu

Jedná se o pokus nést evangelijní zvěst o Boží milosti a lásce v Kristu na internetové stránky. Je zde možnost diskuzí a navázání kontaktů. Je to určitě dobré pro nesmělé osoby. PROSBA O ROZŠÍŘENÍ MEZI KŘESŤANY - PODPORA MÍSTNOSTI B Ů H URČENÉ K EVANGELIZACI NA CHATU PŘI PORTÁLU SEZNAM


POKOJ TOBĚ, BRATŘE ČI SESTRO,

PROSÍM O LASKAVOU POMOC S USTÁLENÍM MÍSTNOSTI B Ů H NA CHATU LIDÉ
PŘI PORTÁLU www.seznam.cz.
PRO TZV. USTÁLENÍ (UZNÁNÍ) MÍSTNOSTI JE TŘEBA DOSÁHNOUT, ALESPOŇ NA ZAČÁTKU, MINIMÁLNÍ AKTIVITU KOMUNIKACE V MÍSTNOSTI 100 HOD / TÝDEN. TO
NENÍ TAK NESNADNÝ ÚKOL, SPOJÍME-LI SÍLY. NA UDRŽENÍ CHODU POSLÉZE STAČÍ 50 HOD / TÝDEN.
V MÍSTNOSTI ODKAZUJI NA STRÁNKY www.cirkve.cz A DUCHU JEDNOTY KŘESŤANŮ (Jan 17/20,21) ZŮSTANU VĚRNÝ .

O CO TEDY PROSÍM? VYHLEDEJTE, NA INTERNETOVÉ STRÁNCE www.seznam.cz CHAT LIDÉ, SEKCI "OSTATNÍ" A DOLE V SEZNAMU MÍSTNOSTÍ NAJDETE MEZI DOSUD NEUSTÁLENÝMI MÍSTNOSTMI MÍSTNOST B Ů H (POKUD TAM NEBUDE VIDĚT, VRAŤE SE K JEJÍMU VYHLEDÁNÍ POZDĚJI; DO DOBY VÝŠE ZMÍNĚNÉHO USTÁLENÍ, JE TOTIŽ MÍSTNOST PO ODCHODU POSLEDNÍHO ČLOVĚKA NEVIDITELNÁ, DOKUD JI ZASE JEJÍ ZAKLADATEL NEOŽIVÍ PŘI SVÉM NÁVRATU K PC; HODINY SE VŠAK NAČÍTAJÍ, KDYKOLI JE MÍSTNOST ZNOVU AKTIVNÍ).
BUDE-LI TO NUTNÉ PRO HLADKÝ PRŮBĚH USTALOVÁNÍ MÍSTNOSTI, BUDE PRO VSTUP DOČASNĚ POUŽITO HESLO: milost

V MÍSTNOSTI SETRVEJTE, KOMUNIKUJTE NA PLOŠE (NE ŠEPTÁNÍM) POVÍDEJTE SI S BRATRY A SESTRAMI A PŘEDNĚ MLUVTE O PÁNU JEŽÍŠI S TĚMI, KDO HO NEZNAJÍ.
NENÍ-LI TAM NIKDO KROMĚ VÁS, PAK OBČAS ALESPOŇ DEJTE NĚJAKÝ BIBLICKÝ VERŠ, NEBO ALESPOŇ PÁR TEČEK NA PLOCHU A VYČKÁVEJTE NA NĚČÍ PŘÍCHOD. POKUD MOŽNO NENECHTE SYSTÉM, ABY VÁS "VYKOPNUL" Z DŮVODU VAŠÍ NEČINNOSTI. PAK SE TOTIŽ VÁŠ ČAS NENAČTE VE PROSPĚCH MÍSTNOSTI. RADĚJI SE REGULERNĚ ODHLAŠTE (VPRAVO NAHOŘE) A PAK ZASE NĚKDY PŘIJĎTE.
MÁTE-LI KORUNKU SPRÁVCE MÍSTNOSTI, PŘEDEJTE JI PŘED ODHLÁŠENÍM Z MÍSTNOSTI
JINÉMU KŘESŤANOVI.

JÁ VĚŘÍM, ŽE - DÁ-LI PÁN - MÍSTNOST SE ZAVEDE A BUDE UŽITEČNÁ. DO TÉ DOBY JE TŘEBA TROCHA TRPĚLIVOSTI. JDE VŠAK O NEJBLIŽŠÍ KRITICKÝ TÝDEN NEBO DVA.
TEDY PŘIJĎTE.

PROSÍM O PŘEPOSLÁNÍ ČI VYTIŠTĚNÍ A INFORMOVÁNÍ SPOLUVĚŘÍCÍCH BRATRŮ A SESTER VE VAŠEM SBORU I VNĚ NĚJ. DOUFÁM, ŽE TO NĚKOHO BUDE ZAJÍMAT.

DĚKUJI VÁM V KRISTU
A PŘEJI VÁM POŽEHNANÝ ROK 2006
PÁNU ČEST !


MARTIN ČOP (KŘEŠTANSKÉ SBORY, NYNÍ VZHLEDEM KE STĚHOVÁNÍ BRATRSKÁ JEDNOTA
BABTISTŮ)
m.cop@seznam.cz
737 711 595
P.S.: Také od Vás uvítám (a rád poskytnu, budu-li moci) jakékoli informace, podněty, poučení...