Logo

Evoluce versus stvoření

Kreační teorie vzniku života

Ke zkoumání vzniku života docházelo jak na úrovni vědecké, tak na úrovni filozofické či náboženské...
v současné době se stále více vědců přiklání ke kreační hypotéze a naopak evolucionizmus je považován za druh náboženství. Ke zkoumání vzniku života docházelo jak na úrovni vědecké, tak na úrovni filozofické či náboženské. Úvodem si dovolím upozornit na mýtus, který tvrdí, že evoluční teorie je založena na vědecké úrovni a kreační teorie pouze na úrovni náboženské. V současné době se stále více vědců přiklání ke kreační hypotéze a naopak evolucionizmus je považován za druh náboženství. V obou případech se teorie skládá zčásti z vědeckých důkazů a zčásti z nevědeckých předpokladů.

Teorie stvoření je založena na Bibli a na její absolutní pravdivosti, což je základním předpokladem pro další výzkum. Na rozdíl od evoluční teorie, v níž je absolutní to, co bylo doposud objeveno, v kreační teorii je absolutní to, co ještě úplně objeveno nebylo, je to Bůh. Počítá se zde s existencí Boha jako vyšší moci, která byla zjevena v Ježíši Kristu a kterou člověk poznává ne skrze rozum, ale skrze víru, čímž teprve začíná rozumové poznávání Boha a stvořitelského procesu. Naopak v evoluční teorii je nutno nejprve rozumově pochopit a poté teprve uvěřit a to z toho důvodu, že tato teorie není experimentálně dokazatelná. Zde se tedy jedná také o víru, víru člověka v sebe sama a v to, co je schopen pochopit. Člověk věří, že to, co objevil je pravdivé. Tímto tedy lze postavit obě teorie na stejnou úroveň, kdy v obou případech je nutno něco předpokládat a něco vědecky ověřovat. Zásadní rozdíl pak spočívá v tom, že teorie evoluce nejprve vědecky zkoumá a poté předpokládá, že daný výsledek je pravdivý, zatímco stvořitelská teorie nejprve předpokládá, tedy věří, a poté na tomto základě zkoumá. V podstatě se zde nejedná pouze o vědecká fakta, ale právě o tuto víru, zda člověk věří Bohu nebo sobě. Osobně si myslím, že tento aspekt sehrál v dějinách vědy velkou roli a to proto, že ve většině případech bylo hledisko tohoto postoje kladeno nad zájmy vědy.

V následujících několika kapitolách se budu zabývat vědeckými důkazy, které zpochybňují evoluci a naopak podporují kreační teorii. V závěru uvedu, jak tyto poznatky korespondují s učením Bible, na které především tato teorie staví.

Příbuzné, související nebo podobné články

Pohled Bible
Informace
Přírodní zákony
Princip zdokonalování
Biologická evoluce
Biochemická evoluce
Kreační teorie vzniku života :: Úvod