Logo

Halejujah!

Ač je člověk hříšný tvor,
ač se Bohem nechce vést,
i když šíří války, mor,
i když plný zloby jest,
tak přesto se Bůh k němu sklání
a dává milost skrz pokání. Člověk přemožen milostí,
v srdci poskočí radostí,
chválí Ježíše s vděčností,
v jeho království se uhostí.

A tak chvalme Krále slávy,
který má vždy soucit s námi.
Proto žijme jemu k chvále,
ať nás vede do své slávy.

Bůh je mocný dosvědčuji,
neznal jsem ho, jak lituji,
za spasení mu děkuji.

,,Haleluja.

Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy,
rozkošná a líbezná je chvála. …
uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,
jejich rány obvazuje. …
Velký je náš Pán, je velmi mocný,
jeho myšlení obsáhnout nelze.
Hospodin se ujímá pokorných,
svévolníky snižuje k zemi.
Pějte Hospodinu píseň díků,
zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře. …
Hospodin má zalíbení v těch,
kdo se ho bojí,
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.“
(biblický žalm – úryvek)