Logo

Hledají se pracovnice do Domova Betlém (Klobouky u Brna)

Od mých známých jsem byl požádán o rozeslání této nabídky. Protože vím, jak dobrá práce se skrývá za touto organizací a že je to i práce pro Boha, dovoluji si to poslati Vám. Jestli máte někoho, koho by to zajímalo, pak mu to pošlete! Typ
Služba sociální péče s názvem „Domov Betlém pro dospělé osoby s těžkým tělesným postižením“, která je poskytována Domovem Betlém (tj. zařízením Diakonie ČCE - střediska BETLÉM), je pobytovou formou sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, která je definována v části třetí, hlavě 1, § 48 Zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ
Domov Betlém v Kloboukách u Brna poskytuje dospělým osobám s těžkým tělesným postižením bydlení a takovou míru sociální péče a podpory, aby obyvatelé Domova mohli co nejvíce rozvíjet své individuální schopnosti, naplňovat své zájmy a žít co nejpřirozenějším způsobem života. Bydlení a služby jsou poskytovány v malém společenství rodinného charakteru.

HLEDÁME PRACOVNICE NA TYTO POZICE

PRACOVNICE (PRACOVNÍKY)V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
– přímá obslužná péče

POPIS PRÁCE
Péče o dospělé lidi s těžkým tělesným postižením v malém církevním domově. Práce probíhá v nepřetržitém provozu (včetně víkendů i svátků) a je rozvržena do směn (ranní – denní – odpolední – noční).

POŽADUJEME
Vzdělání: splnění odborné kvalifikace dané zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, tzn. minimálně základní nebo střední vzdělání a absolvování kvalifikačního kurzu (kurz musí být absolvován do 18 měsíců od nástupu); nebo zdravotnické vzdělání (zdravotní sestra i bez způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu, ošetřovatelka nebo sanitářka).

Osobnostní předpoklady: touha pomáhat druhým lidem, schopnost vcítit se, spolehlivost a otevřenost ke křesťanským hodnotám.

NABÍZÍME
Práci v příjemném prostředí a mladém kolektivu. Práce je založena na týmové spolupráci.

Prostor pro další vzdělávání a osobnostní růst. Práce probíhá pod supervizí.

KONTAKT
Diakonie ČCE-středisko BETLÉM
Domov Betlém
pan Tomáš Vostřák
Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna

Telefon: 519 420 656
Mobil: 774 936 575
E-mail: vostrak@betlem.org