Logo

Hledáme svědectví pro nový televizní pořad

Ahoj, jmenuji se Honza Škraňka a mnohé z Vás jsem již potkal osobně nebo jsme společně hovořili po telefonu. Vedu projekt Exit316, kterým se Pán Bůh opravdu oslavil v naší zemi. A nejen tam. Otitulkované verze shlédlo několik tisíc diváků i v USA a Německu. Díky Bohu za něj! Já také děkuji Vám za ochotu při tvorbě VAŠEHO pořadu. S koncem školního roku končíme vysílání na ČT2. Ale pozor - v novém školním roce bude možné shlédnout opakování celého pořadu na kabelu a satelitu na TV Noe.

A zpráva ještě lepší – ještě nemáme žádné smlouvy s televizí, ale již teď připravujeme další pořad pro školní rok 2008/09, který by měl pokračovat v exitovské linii. Bude Nový pořad bude mít jinou koncepci, ale co bude stejné je to nejdůležitější – středobodem bude opět Vaše svědectví. Příběh člověka, křesťana, který se doopravdy stal a kde je evidentně vidět, že působil Bůh.

Právě teď tyto příběhy hledáme.

Neslyšeli jste v poslední době nějaký zajímavý příběh? Svědectví?

Zkuste se teď na deset minut zamyslet. Je přece tolik lidí kolem nás, kteří mají tolik příběhů, nebo snad ne? Určitě jste o něčem mluvili na skupinkách, v neděli na shromážděních nebo po nich v zadních lavicích. Hledáme příběh ze života. Opět by se měl týkat běžných věcí – radosti, smutku, zklamání, kamarádů, vztahů, víry, identity…. ale i třeba anorexie, nedobojovaným bojům a podobně.

Schválně teď nepíšu témata. Teď nehledáme příběhy, které by se vázali přímo na nějaké dané téma. Chceme jít naopak. Dát přednost jakýmkoli silným příběhům a pomoci jim dostat se k oslavě Boží na televizní obrazovky.

Tak co Vy na to? Vzpomenete si nějaký příběh? Neoslovilo Vás nějaké svědectví? Nejste to náhodou VY?

Pokud ano, opiště svědectví do 25-50 vět, připojte kontakt na Vás a pošlete tuto zprávičku na exit316@kam.cz nebo volejte na telefonní číslo 603 881 316.

Bůh Vám všem žehnej!
Honza

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristova služba a její cíl