Logo

Homosexuální páry chtějí adoptovat děti

Připravuje se novela zákona o registrovaném partnerství, podle které by mělo být umožněno, aby homosexuální páry adoptovaly děti. Svůj nesouhlas s takovou novelou můžete podle vlastního uvážení dát najevo na internetové stránce poslankyně Michaely Šojdrové:

http://www.sojdrova.cz

kde stačí kliknout na "Číst dále, poslat hlas" a dole vyplnit svoje jméno a obec.

Pokud chcete sami napsat své vyjádření buď poslancům, panu Kocábovi (který tuto novelu inicioval) nebo podobně, příslušné kontakty najdete na www.gov.cz.

Zdravíme vás veršem 1. Timoteovi 2,1: "Žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."

Zdroj: E-mail, upraveno, Meinolf Mellwig a Jan Vopalecký