Logo

Inteligentní plán

Nabízíme dokument v angličtině, který otevírá problematiku svobodného uvažování, dobra a zla, teorií zabývajících se vznikem života a otázkou přírodního výběru. Na praktických příkladech je ukázáno, kam až mohou některé vědecké teorie vést.

Pozoruhodné snímek, který nabízí pohled do problematiky teorií, které se snaží vysvětlit původ života. „Darwin nenapsal knihu o tom, jak se druhy mění během období v čase, ale knihu - O původu druhů…“ V dokumentu je poukázáno, že ani zastánci Inteligentního plánu nepochybují o mikroevoluci - změnách v rámci druhů. Je vysvětleno, že někteří zastánci ID jsou označeni za náboženské svůdce, aniž by byli dříve vyslechnuti bez předsudků. Mezi nedostatky evoluční teorie, které jsou zmíněny, patří zkreslený pohled na buňku, který se v Darwinově době zastával.

John Lennox zdůrazňuje, že nejprve je třeba vzít v úvahu světonázor a potom implikace, které pro daný přístup plynou. Touhou tvůrců je racionální diskuse na základě svobodného vyjádření názorů. Vzhledem k tomu, že dokumentem provází člověk židovského původu je také poukázáno na souvislost mezi darwinistickým přístupem a nacistickou ideologií. Darwinismus je předkládán jako podmínka nutná vůči nacismu – ne každý darwinista je nacista, ale každý nacista by měl být darwinista. Praktické důsledky jsou pak znázorněny na „přírodním výběru“, který nacisté realizovali ve vyhlazovacích táborech.

Touhou tvůrců je svobodná diskuse a poctivé nasměrování vědy, kamkoli důkazy ukazují. Tato myšlenka je znázorněna pádem železné opony a svobodou myšlení, které v okupované zemi přinesla.
Dokument hodnotím kladně především pro profesionální zpracování, které podobným snímkům často chybí. Je k dispozici v angličtině.


stahovat můžete zde:
http://video.google.cz/videoplay?docid=-518637672896741579&ei=Oll4S-n0Kp6M2AKe2qnOBw&q=creationism+vs.+evolutionism&hl=cs#