Logo

Jak poznám Boží vůli?

Jak poznat Boží vůli pro svůj život? Zkušenost Jiřího Müllera možná napomůže.... 1. Nejdříve usiluji přivést své srdce do takového stavu, aby bylo hotovo věc, o kterou se jedná, buď přijmout, nebo se jí bez námitky vzdát – bude-li tak Bůh chtít.
Devět desetin všech rozpaků je nutno hledat tímto směrem. Devět desetin těžkostí přemůžeme, budeme-li hotovi činit vůli Boží, ať je jakákoli. Kdo zaujme takovéto postavení, brzy pozná, co je Boží vůlí.
2. Když jsem toto učinil, nepřenechávám výsledek pocitům ani jednotlivým dojmům. V tom případě bych šel vstříc velikým zklamáním.
3. Hledím poznat vůli Boží Jeho Slovem aneb ve spojení se Slovem. Duch Svatý a Slovo jsou spojeni. Kdybych spoléhal na vedení Duchem a nevšímal si Slova, budu se klamat, poněvadž Duch Svatý nás vždy vede v souhlasu s Písmem, nikdy ne proti němu.
4. Pak začnu pozorovat okolnosti Božího předzvědění. Tyto často, ve spojení se Slovem a Duchem, jasně poukazují na vůli Boží.
5. Po uvážení okolností se modlím k Bohu, aby mi jasně zjevil svou vůli.
6. A tak modlitbou, rozjímáním Slova a uvažováním okolností, tak jak je nejlépe znám, dospěji k správnému úsudku. Jsem-li při všem klidný a po dvou až třech modlitbách zůstanu klidným, začnu jednat.
Tuto metodu jsem shledal úspěšnou jak při všedních záležitostech, tak při věcech veliké
důležitosti.
(Misijní příloha k časopisu Ze slov pravdy a lásky, květen 1914)

Jiří Müller se narodil 27. září 1805 v Kroppenstadtu v Halberstadtu, studoval theologii v Halle. Roku 1829 přišel do Anglie a pracoval nejdříve v misii mezi Židy. Později se usadil v Bristolu. Roku 1834 založil ústav pro šíření evangelia doma i v cizině. Roku 1836 založil pověstné sirotčince v Bristolu, kde do své smrti pečoval asi o 10 000 sirotků. V posledních letech svého života dělal velké evangelizační cesty. Zemřel 10. března 1898 ve věku 93 let.