Logo

Jsem povolán ke chvalám?

Toto je otázka se kterou jsem se setkal už mnohokrát, a jsem rád, že jsou lidé jako ty, a pokládají si ji. Není totiž nic horšího než lidé s opačným postojem. Chtějí všem dokázat, že oni mají vést chvály, zatímco všichni ostatní ve shromáždění se je snáží přesvědčit o opaku!
Matt Redman

Jak můžu vědět, že jsem pomazaný k vedení chval? Semtam mě náš pastor požádá, abych vedl chvály. Nekolikrát jsem to zkusil, a nikdy to nebylo lehké. Pokaždé to přineslo jiné okolnosti, které mě, upřímně, nijak konkrétně nepovzbudily k pokračování.
Nechává me Bůh "růst", nebo mi ukazuje, že k tomu, abych vedl chvály nemám to, co potřebuju? Rád Boha chválím. To mě ale, nicméně, nedělá pomazaným k vedení chval. Náš pastor chval je neodbytný, říká, že jsem přirozený vůdce a ostatní mi to taky říkají, ale chtěl bych to slyšet hlavně od Boha, ne od lidí.


Toto je otázka se kterou jsem se setkal už mnohokrát, a jsem rád, že jsou lidé jako ty, a pokládají si ji. Není totiž nic horšího než lidé s opačným postojem. Chtějí všem dokázat, že oni mají vést chvály, zatímco všichni ostatní ve shromáždění se je snáží přesvědčit o opaku!

Myslím, že je užitečné uvažovat povolání a pomazání jako dvě oddělené věci. Nicméně velmi propojené. Pokud nás Bůh povolává, pomazává nás, aby podopřil povolání a pomohl nám tak lépe zvládnout úkol. Rád uvádím slova, která řekl prorok Smuel Saulovi, když jej pomazal za krále: "učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou". Jinýmy slovy, Bůh je s tebou, teď jdi, ukáže ti to tím, že ti bude pomáhat. Pomázání je totiž jedním z Bohem velice oblíbených způsobů pomoci a zjevení přízně v konkrétních oblastech.

Smozřejmě to chceš slyšet od Boha, ale autorita tvého pastora a povzbuzující slova tvého sboru znamenají hodně. Často ostatní lidé poznávají naše dary lépe než my sami. Pokud váš pastor tě v tom utvrzuje, je to velice povzbuzující znamení. Lidem obecně, ale obvzlášť těm kreativím, se zdá že jsou mnohem horší, než se to jeví nám ostatním. Tipnul bych si, žes byl k sobě velmi kritický a že sis v hlavě přehrával každou chybu, každý přehmat, nebo každičké rozhodnutí při vedení chval, kterého jsi litoval. Ale tvůj pastor se na tohle vůbec nezaměřoval. Mnohem víc si všímal toho, že opravdu chválíš. Proto jsi, podle něho, dobrým kandidátem na vedoucího chval, abys byl vzorem pro ostatní. A víc než to, vypadá to, že je povzbuzován také ostatními ve sboru. Většina pastorů se smíří s určitým množstvím hudebních chyb (tak, jak rosteme), pokud vidí, že máš povolání k chválení a jsi pomazaný k tomu, abys pomohl lidem jít dál a hlouběji do chval. A..., bez nějakých technických chyb nemůžeme růst.

A tak, chci tě povzbudit. Církev je rodina, a zdravý sbor vytváří prostředí, které podporuje lidi v jejich darech a povoláních, dokonce jim dovoluje dělat chyby v průběhu jejich růstu. Pokračuj ve vedení chval, a technická a hudební stránka se postupně vyrýsuje. Vždycky říkám, že je mnohem lehčí změnit něčí hudební dovednosti než jeho srdce. Váš pastor to poznal. Chce investovat do tebe, jako vedoucího chval, protože si uvědomuje, že je to dobrý způsob investice pro váš sbor jako chválící společenství.

přeloženo z www.insideworship.com

Příbuzné, související nebo podobné články

Uctívání
Chvála
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes - část 2.
Chvála v Novém Zákoně
Vděčnost, díky