Logo

„...kdo chce, ať zdarma nabere vodu života“! Zjevení 22,17

Pán Ježíš praví, „zdarma naber“. On nežádá zaplacení ani přípravu. Nehledá žádné doporučení našich dobrých vlastností. Nemusíš mít žádné dobré pocity - jestli chceš - jsi pozván; proto pojď! Nemáš víru, ani nemůžeš činit pokání? - pojď k Němu a On ti je dá! Pojď takový, jaký jsi, a zdarma naber, bez peněz a bez placení. On se dává těm, kteří jsou potřební.

Studny na rozích našich ulic jsou dobrá zařízení a neumíme si ani představit, že by někdo byl tak bláhový a vytáhl svoji peněženku, když stojí před některou z nich a zvolal: „Nemohu pít, protože nemám stokorunu v peněžence!“ - Jakkoliv je člověk chudým, je zde studna a může se napít takový, jaké je. Žíznivý kolemjdoucí, ať je oblečen v hedvábí a nebo v hadry, nedívá se po nápise, zda je oprávněn k pití; to, že zde studna stojí, je dostatečným oprávněním k nabrání zdarma. Možná, že jedině ti lidé, kteří půjdou žízniví kolem studny a nenapijí se, jsou bohaté dámy a pánové ve svých přepychových kočárech. Mají velkou žízeň, ale nemohou se přece tak snížit, aby vystoupili ze svých povozů a šli se napít. To by je příliš ponížilo, pít u veřejné studny; a tak míjejí kolem s vyschlými rty.

Jak je mnoho lidí, kteří jsou bohatí ve svých dobrých skutcích a nemohou proto přijít ke Kristu! „Nechci být spasen“, praví, „takovým způsobem jako prostitutka nebo rouhač.“ Co, jít do nebe po té samé cestě jako zametač ulic? Není jiné cesty ke slávě než cesty, která tam vedla zločince? Nechci být spasen takovým způsobem. - Takoví pyšní vychloubači musí zůstat bez živé vody, ale „kdo chce, ať zdarma nabere vodu života!“

Ch.H.Spurgeon
Výběr z denního čtení, vydal Sbor Jednoty Českobratrské v Brně.

Redakčně upraveno.