Logo

Kdo přijímá vás, přijímá Krista

Video záznam kázání ze Slova života v Brně. Káže Erik Tragan na téma "Kdo přijímá vás, přijímá Krista"