Logo

Kreační teorie vzniku života :: Úvod

Kreační teorie vzniku života

Zřejmě největším problémem v historii vědy byla otázka vzniku života. Lidstvo se jí zabývalo už od počátku, ale přes všechny snahy o dokazatelné objasnění musíme konstatovat, že vše zůstává stále na úrovni teorií. Zřejmě největším problémem v historii vědy byla otázka vzniku života. Lidstvo se jí zabývalo už od počátku, ale přes všechny snahy o dokazatelné objasnění musíme konstatovat, že vše zůstává stále na úrovni teorií.

K hlavním hypotézám, vysvětlujícím vznik života patřila teorie samooplození, neboli teorie naivní abiogeneze, propagovaná Aristotelem, která předpokládá, že živé může vzniknout z neživého, dále panspermická teorie, reprezentovaná Arrheniem, mluvící o přenosu živých zárodků na Zemi z vesmíru a také Oparinova hypotéza, neboli teorie evoluční abiogeneze, která je založena na biochemické evoluci. Dále následují teorie o vzniku jednotlivých organizmů včetně člověka. Základními proudy v této oblasti jsou evoluční teorie a kreační teorie. Jednotlivé hypotézy evoluční teorie, nebo spíše její období, představují lamarkizmus, darwinizmus a současný neodarwinizmus. Kreační teorie je teorie stvoření a popisuje vznik života, organizmů i člověka.
V současné době moderní teorií je teistická evoluce, která je odvozena z větší části od darwinizmu než od stvoření. Bůh je v ní pouze iniciátorem evoluce a dárcem nehmotné podstaty člověka. Většina těchto teorií bude ještě v následujícím textu zmíněna.

Příbuzné, související nebo podobné články

Pohled Bible
Informace
Přírodní zákony
Princip zdokonalování
Biologická evoluce
Evoluce versus stvoření
Biochemická evoluce