Logo

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 1.

Seriál "Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel?" bude mít 5 částí a je to překlad článku, který jsem našel na http://www.metalforjesus.org. Nejspíš nikoho nepřesvědčí, a ani to není jeho hlavní cíl, jde jenom o to, abychom se zamysleli nad tím, co to vlastně děláme... rockv [rok] s
1 skála, skalisko
2 hornina, am: kámen, balvan
3 tvrdý bonbon
vt & i
1 kolébati (se), uspávati
2 viklati (se), houpati (se), potáceti se
3 (o)třásti se
4 prohýbati se smíchem
rocking ['rokin] s
kolébání, houpání

(Samozřejmě se omlouvám germanistům a podobným jazykofilům, kterým budou chybět klasické fonetické kudrlinky v těch hranatých závorkách, ale mně se je tam nepodařilo nijak nacpat... :X) Tolik lingvistický koutek :)
A ještě malá poznámečka překladatele: sloveso to rock znamená něco jako hrát rock, nebo prostě mít něco společného s rockem, ale to (a to sami uznáte) je do češtiny těžko přeložitelné, aby zůstal nedotčen původní smysl a šmrnc dotyčného slovního spojení. Proto první věta článku zůstala nedopřeložena:)


7 důvodů, proč je ok TO ROCK FOR JESUS!
(1.) Boha nemůžeš omezit jenom na působení skrze worship a gospel. Bůh je mnohem větší než tvůj hudební vkus a může si použít kohokoli a cokoli k šíření svého Slova. V Bibli čteme, že Bůh mluvil dokonce skrz osla!
Numeri 22:28 Tu otevřel Hospodin oslici ústa a ona řekla Bileámovi: "Co jsem ti udělala, že mě již potřetí biješ?" 29 Bileám oslici odpověděl: "Protože si ze mne děláš blázny! Mít v ruce meč, byl bych tě už zabil." 30 Oslice Bileámovi odpověděla: "Což nejsem tvá oslice, na níž jezdíš odjakživa až do dneška? Udělala jsem ti někdy něco takového?" Řekl: "Ne."
A pokud může Bůh mluvit skrze osla, zcela jistě může mluvit skrz křesťanský metal!

(2.) Boha nemůžeš ničím ohraničit. Pracuje skrze kohokoli a jakýkoli hudební styl - všichni jsou mu podřízeni.
Lukáš 1:37 "Neboť `u Boha není nic nemožného´." Jeremjáš 32:27 "Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?"
A kdo jsi ty, že se snažíš dostat se na Boží místo a říkáš, že se Mu tenhle nebo tamten styl nelíbí, jenom proto, že se nelíbí tobě? Uvědomuješ si vůbec, co děláš?
Hudba je jako nůž. Sama o sobě je neutrální. Nůž může být použit jak k dobrému, tak ke zlému. Doktor může nožem zachránit něčí život, ale ten stejný nůž může být použit k zabití. Nůž sám o sobě je naprosto neutrální, může být využit pro dobré nebo zlé účely. Záleží na motivech toho, kdo ho používá. Stejně tak je to s hudbou. To co rozhoduje o tom, jak bude využita, jsou motivy toho, kdo ji hraje.

(3.) Ďábel zneužívá hardrock/metal pro své zlé úmysly už dlouho. To ale neudělalo tuto hudbu špatnou. Je skvělá, pokud ji máte rádi. A nyní si Bůh bere nazpět ztracené místo. Tím, že si používá tuto hudbu, aby pomohla lidem ke Kristu, aby neskončili v plamenech pekla. A proto, nesnaž se Boha strčit do krabičky, může si použít jakoukoli hudbu a pracuje tak mimořádnými způsoby při šíření své úžasné zprávy. Nesnaž se ho nějak omezit, je mnohem větší než tvůj hudební vkus.

Pokračování příště

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 4.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 2.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 3.