Logo

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 2.

A hned tu máme druhý článeček v seriálku. Jsou zde 4 zbývající důvody do 7, proč říct křesťanskému rocku hlasité a zvučné ano. (4.) Bůh chce, aby byli spaseni všichni! Ne jenom ti, kteří nosí oblek s vestičkou. 1 Timoteovi 2:3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 2 Petrův 3:9  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
A proto mluví a jedná různými způsoby, aby šířil svoje království. Každý jsme jiný, proto Bůh používá jiné způsoby. A metalisty nezískáš chvalama! Ti se ti akorát vysmějou a půjdou pryč! A proto je potřeba, aby byly křesťanské kapely, které hrají metal, aby měly s těmito lidmi jak navázat kontakt a potom jim předat zprávu jazykem, kterému rozumí.
Hudba je jako jazyk a lidi z Číny pro Boha nezískáš, pokud na ně budeš mluvit svahilsky. Potřebují slyšet evangelium v jazyce, kterému rozumí. Podobně je to s hudbou. Pokud mluvíme špatným jazykem, nikdy nebudou poslouchat a nedozví se ani obsah. Proto zde musí být křesťanské metalové skupiny, které hrají metal, a tak metalisti budou moct navázat, uslyší evangelium a poznají Krista.

(5.) 1 Korintským 9:19  Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.
20  Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem.
21  Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus.
22  Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.
23  Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.


Tento text nám říká, že bysme se měli všem stát vším, abychom získali alespoň některé. Černé na bílém. Bůh po nás chce, abychom šli druhou míli s těmito lidmi, aby mohli slyšet evangelium a šli do nebe místo do pekla. Proto se křesťanští metalisti oblékají stejně jako ostatní metalisti. Aby je vůbec poslouchali, aby mohli pochopit, že Ježíš je tady i pro ně!

A víš co? Bůh nehledí na zevnějšek, ale na to, co je v srdci! 1 Samuelova 16:7  Hospodin však Samuelovi řekl: "...Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce." To je to, co je pro Boha důležité. Ne to, jestli chodíš jak metalista nebo máš sáčko a vestičku s knoflíčky. A jak víš, Ježíš šel za těmi, za kterými by farizeové nešli. A to je přesně to, co dělají metaloví misionáři (jako autor článku). Jdou za takovými lidmi, na které se "křestané" dívají shora, a říkají jim o Ježíši.

(6.) Někteří lidé nemají rádi jména hudebních stylů, které některé křesťanské metalové skupiny hrají. Jako death, doom nebo black metal. Ale není důležité jméno stylu, ale to, čím ho vyplníš. Texty křesťanských metalových skupin jsou naplněny biblickými pravdami a mluví o důležitosti spasení, a způsobu jak být spasen. Slova jsou naprosto přímočará a Kristocentrická. A to je to, co se počítá. Ne jméno stylu! Jména jsou jenom jména.

(7.) Bible podporuje tvrdou hudbu! Jo, nedělám si srandu, podívej se do Žalmu 150 a uvidíš. Podle tohoto žalmu máme Boha chválit bubny a cymbály (anglicky cymbals – činely – pozor, cymbály nejsou cimbály) - dnes bychom řekli bubny, a harfou a citerou - v dnešní době jsou to kytary. A to je přesně to, co děláme, když oslavujeme Boha metalem! Takže vidíme, že metal Bůh podporuje.
A ještě neco. Všechny nástroje, které jsou zmíněny v tomto žalmu jsou předkové všech nástrojů vůbec. Harfa je předkem všech strunných nástrojů, tudíž i elektrické kytary. A stejně tak s bubny. Proto vidíme, že Bůh chce, abychom ho oslavovali všemi nástroji!

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 4.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 3.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 1.