Logo

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 4.

AND NOW BACK TO MORE ROCK!
Čtvrtý díl se zamýšlí nad tím, k čemu jsou dobré ty nekonečné dohady o hudbě, a co vlastně dělají ti, kdo se proti ní staví... Bůh používá metal, aby šířil své evangelium. A Bible říká, že pokud se stavíš proti něčemu, co Bůh používá, ve skutečnosti se stavíš proti Bohu.

Skutky apoštolské 5:38 Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo;
39 pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu."


Takže pokud odsuzuješ křesťanský rock nebo metal, měl by ses vážně zamyslet nad tím, co děláš. Nerozumím, proč někteří křesťané odsuzují křesťanský rock. Rockeři - křesťané, jsou část těla Kristova, stejně jako oni.

Proč tito "rockoví kritici" plýtvají svým časem a energií aby se stavěli proti něčemu, co Bůh podporuje a používá si to? Proč bojují proti svým bratrům - křesťanům, místo toho, aby využili svůj čas a energii v boji proti skutečnému Nepříteli, Ďáblu?? Měli by dělat pokání!

Bible nám říká, že strom máme soudit podle jeho ovoce.
Lukáš 6:43 Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce.
44 Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.


Na webu (http://www.metalforjesus.org) je sekce, kde si můžeš přečíst svědectví lidí, kteří přišli k Bohu skrze službu v oblasti křesťanského metalu. Tato služba nese ovoce, dobré ovoce a Bůh jí žehná. Co víc můžeš chtít?

Existuje taky knížka Křesťanský rock - Spojenec nebo nepřítel? od Angela de Simone, kde velmi důkladně mluví o tom, co Bible říká o křesťanském rocku. Krátká recenze příště...

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 1.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 2.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 3.