Logo

Křesťanský život - blok B

V únorové lekci otevřeme zásady křesťanského života, konkrétně se zaměříme na poslušnost. Co to znamená, že Ježíš je Pán? Jak je to se křtem a v jakém případě má smysl? Co znamná, že jsme součástí společenství a jaký je biblický význam pojmu církev? Jakým způsobem máme být svědectvím druhým?
V únorovém kurzu Nového života otevřeme druhou ze čtyř sérií lekcí vztahujících se na křesťanský život.

- Ježíš je Pán
- Být pokřtěn
- Společenství
- Říct to druhým

Jaké jsou oblasti nového života, který jsme v Pánu získali. Lednovou lekci je možné stahovat zde.


Po úvaze jsme se v lekcích Nového Života rozhodli využít Český Studijní překlad, ale bude dobré, když při biblickém studiu použijete překladů více. Není naším cílem protežovat konkrétní překlad, ale rádi bychom se přiblížili znění původního textu. Zrovna tak vás vyzýváme, abyste ke studijnímu textu přistupovali s otevřenou myslí, sami si kladli otázky a také si sami za pomocí Písma ověřovali, jestli probíraný předmět opravdu odpovídá biblickému poselství. (Skutky 17,11). Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.