Logo

Křesťanský život - blok C

V březnové lekci je hlavním tématem soukromý život. Jak by měly vypadat naše modlitby? Jakým způsobem naopak promlouvá Bůh k nám? Jaké nástroje můžeme využít ke studiu Božího Slova?
Jakým způsobem bychom se měli podílet na díle Pána na základě příkladu prvních křesťanů. Jedná se o třetí blok ze čtyř, ve kterém je předmětem studia křesťanuv život. V tomto kurzu se zaměřujeme na věci, které se týkají našeho soukromého vztahu vůči Pánu.

- Mluvit s Bohem
- Naslouchat Bohu
- Učit se o Bohu
- Dávání Bohu

Březnovou lekci je možné stahovat zde.


Po úvaze jsme se v lekcích Nového Života rozhodli využít Český Studijní překlad, ale bude dobré, když při biblickém studiu použijete překladů více. Není naším cílem protežovat konkrétní překlad, ale rádi bychom se přiblížili znění původního textu. Zrovna tak vás vyzýváme, abyste ke studijnímu textu přistupovali s otevřenou myslí, sami si kladli otázky a také si sami za pomocí Písma ověřovali, jestli probíraný předmět opravdu odpovídá biblickému poselství. (Skutky 17,11). Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.