Logo

Která je ta dobrá cesta?

Která je ta dobrá cesta?

Před mnoha lety, v době, kdy se dobré rady předávaly od úst k ústům, někdo přeložil útlou knížečku Přátelství a láska s iniciálami autora A. S. Doba se mění, ověřené zkušenosti zůstávají. Jsou dnešní mladí křesťané jiní? V několika zamyšleních můžeme hledat odpověď..
Úvod
Tady se už opravdu muselo něco stát. Ona se třikrát tak dlouho češe a šlechtí a on už není se svými kamarády a ti dva jdou už pošesté kolem rybníka. A při tom spolu sotva hovoří. – Vlny pleskají o břeh, ptáci ve větvích švitoří, ale ti dva to vůbec neslyší.
Copak je to za dvojici? On našel přítelkyni a ona přítele! Pěknou věc to oba našli! Ti mladší to označují za hloupé, ti starší se usmívají pro sebe a na co všechno myslí, to se nedá vypsat do knihy.

Jak je to vlastně s takovým přátelstvím?
Děvčata na ně myslí obyčejně dřív než chlapci. U jednoho je to dřív, než u jiného, ale jednou k tomu dojde, každý chce začít s přátelstvím. Ta podivuhodná doba patří k vývoji mladého člověka. Ty sám ale dobře víš, že to není doba bez nebezpečí. Je to nová země, kterou bys rád dobyl. Vězí v tom tolik půvabu – být jednou osloven a pozván. Mít nějakého člověka úplně pro sebe, jak jsi to dříve neznal.
Když ti dva šli ještě jednou kolem rybníka, potkal jsem je. Jak jsou asi staří, myslel jsem si.
To není staromódní, když se někdo ptá po věku! Myslíš si, že je to úplně lhostejné?
Myslíš si, že takových přátelství může mít člověk kolik chce a kdy chce? Není tomu zcela tak. Přátelství s přítelem svého pohlaví můžeš mít vždycky. Přirozeně, chlapec má své kamarády dřív, než myslí na to, aby si někdy vyšel s dívkou a děvče má kamarádky v době, kdy jsou jí chlapci zcela lhostejní. Přitom nehraje stáří ani doba trvání žádnou roli. Má-li však mladík přítelkyni nebo dívka najde přítele, proč chtějí být spolu?

Nedávno se mne ptal jeden mladý člověk, jsou-li námitky proti tomu, když by udržoval čisté přátelství s dívkou. Odpověděl jsem mu, že proti takovému přátelství v zásadě nelze nic namítat. Těžko se může nejdříve zasnoubit, aby pak poznával svou nevěstu. Nejdříve spolu musí hovořit, jít s ní třeba na procházku, aby ji vůbec blíže poznal. Teprve potom by mělo dojít ke vztahu.. Ale pak jsem přece ještě navázal na jedno slovo, které on sám napsal. Neptal se jen na dobré přátelství, ale na „čisté přátelství“. V té otázce již byla úzkost. Sám dobře věděl, že není ze dřeva a že takové přátelství nemůže být dlouhodobé, jako přátelství s kamarádem.
Když se mladík s dívkou setkávají na cestě životem, vymění si své zkušenosti, probírají své zájmy, pak mohou brzy zpozorovat, jestli se víc a více sbližují. Buďto takové přátelství skončí, nebo se stane pevným vztahem s cílem manželství. Důvěrné trvalé přátelství mezi mladíkem a dívkou neexistuje. Povede buď k manželství, nebo k rozchodu.
Proto je důležité, ptáme-li se na stáří, jestliže dva mladí lidé navazují přátelství. Aby bylo možno pomýšlet na manželství, musí být předem splněny určité předpoklady.
„Jsem jediná z naší třídy, která nemá žádného přítele“, stěžovala si jedna dívka. Není to opravdu hrozné, že všechny mají a ona jediná ne? K tomu je ještě menšího vzrůstu…
Nějaké nabídky a vztahy už měla, ale žádného z nich si nedovedla představit jako otce….
- Budeš-li přítelkyní tolika mladíků, kdo myslíš, že si tě bude chtít vzít za manželku?-
Mnohá děvčata trpí zbytečnou obavou, že zůstanou sama a přitom zatím vůbec nejsou schopna se vdávat.

(pokračování příště)

Příbuzné, související nebo podobné články

Láska na první pohled
Přátelství a láska VI.
Přátelství a láska V.
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Zasnoubit se?