Logo

Láska na první pohled

Dobře znám křesťanské manželství, které trvalo téměř 61 roků. Uviděli se ve válce na sjezdu mládeže. Osmé setkání těch dvou bylo na jejich vlastní svatbě. Na první návštěvě své vyvolené si mladý muž pořídil její fotografii. Do konce svého života ji měl (s poznámkou a datem) vloženou ve své Bibli. Byla to láska na první pohled!? Láska na první pohled není tak úplně normální a běžná. Tak, jak je nám předkládána v literatuře, je vzácná. (Výjimky ale potvrzují pravidlo!) To, co náhle přemáhá je obyčejně vášeň, nikoliv láska. Láska je něco darovaného a živého, a tedy očekáváme růst. Většinou začíná tím, že se dva navzájem rádi vidí, cítí se k sobě přitahováni a jeden by tu rád byl pro druhého.
Mnozí lidé trpí představou, že jejich láska není dost velká. Zaměňují vášeň za lásku. Většina dvojic se totiž začíná opravdově milovat teprve během manželství a mnozí v manželství žijí, ale nikdy se nemilovali.
Je krásné, když se dva do sebe opravdově zamilují, jejich vášeň je pod kontrolou, dozrávají vedle sebe a tak vcházejí do manželství – pak se láska na první pohled osvědčuje jako něco pravého, trvalého a podivuhodného. Vždycky to tak nebývá a mnozí se slepě ženou do neštěstí. Proto dřív, než si svého partnera zvolíš, polož si několik otázek.
Máme shodné zájmy?
Chcete přece spolu vést harmonický život! Je pro nás křesťanství životním stylem? Žena má přirozeně jiné zájmy než muž, ale problémy přináší, když jsou nám zájmy toho druhého zcela cizí a nemůžeme pro ně mít pochopení. V době poznávání se i při zasnoubení tyto osobní zájmy ustupují do pozadí, ale později se projeví tím více.
Hodíme se k sobě ve společenském postavení?
Může se zdát, že dnešní doba srovnává hlubší rozdíly. Přesto by mělo být zváženo formování naší osobnosti v době našeho mládí. Případný sňatek s cizincem nebo do ciziny vyžaduje také individuální přístup. Tak obyčejné věci jako jídlo, pití, oděv, vyplňování volného času, morálka a obyčeje mohou nabýt obrovského významu. Většinou první problémy v manželství přicházejí pro peníze. Proto by se měl každý zamyslit nad tím, jaká je u dvojice shoda ve finančním vedení domácnosti.
Kdo je silnější?
Boží Slovo říká, že muž má svou ženu milovat, být její hlavou a žena se má muži podřizovat. Dívka je od přirození tak založena, že chce vzhlížet k někomu, kdo je silnější než ona sama. Je vždy lépe, když je muž o něco starší. Při svatbě to nemusí být rozhodující, ale s přibývajícím věkem může být problém, když žena předčí svého muže ve stáří.
Snad si myslíš, že je to všecko příliš střízlivé. Láska oslepuje, proto by každý, než se zamiluje, měl doširoka otevřít oči, a svůj vztah postavit pod poslušnost Pána Boha.
K opravdovému vzájemnému poznání je zapotřebí vést spolu duševní a duchovní rozhovory, aby v pozdější době, kdy se objetí stanou vzácnější, nezavítala do manželství pustota a prázdno. Neboť láska se ani v manželství nebude ve všech dobách jevit stejně jako před svatbou, bude se normálně stupňovat, značně převyšovat to, co se o ní před tím vůbec tušilo. Ale dozná i doby ticha a ústupu. Projde svými zápasy a právě tehdy se ukáže, zda ti, kdo se milují, k tomu měli předpoklady.
A co příbuzní?
Při volbě partnera by se neměla nezávazná návštěva partnera u něj doma jen tak odmítnout.U dívky je to ještě důležitější, protože žena bude později rozhodující pro to, jak to „doma“ vypadá. Do společného života vnášíme i svoji výchovu a své okolí, kterými jsme byli formováni. Při uzavření manželství nemůže člověk odvrhnout celou svou minulost a dostat „novou kůži“.
Přirozeně, nejsou vždy všechny dcery jako matky ani synové jako jejich otcové, ale přece je možno částečně poznat, jaká je jeho nebo její představa o čistotě, vkusu, taktu nebo jídle. Kdo spolu uzavírají sňatek, vcházejí do příbuzenství, které nelze jen tak jednoduše setřást. Tito lidé tu jsou, patří k tvé budoucí manželce a budou mít větší nebo menší vliv na tvoje manželství ať chceš nebo nechceš.
Tak těžké rozhodnutí, vybrat si toho jediného, se kterým budu žít celý zbytek života, za nás nikdo nemůže udělat.
Zmiňovaní příbuzní však v této věci často vyvíjejí ještě větší činnost, než vlastní rodiče. Jistě, měli bychom vážně vyslechnout mínění obojích rodičů, uvážit je, ale pak si musíme uvědomit, že přišel časový mezník, kdy si budujeme vlastní domov, kdy opouštíme otce i matku pro toho druhého, se kterým máme být před Pánem jedno tělo.

Pokud jste si oba jisti, že jste jeden pro druhého určeni a máte jistotu: nás přivedl dohromady Pán, stojíme před Ním a je to Jeho dílo, že jsme se našli, pak vaše vážné rozhodnutí obstojí i před takovými zkouškami.

(pokračování příště)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách
Která je ta dobrá cesta?
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska V.
Přátelství a láska VI.