Logo

Lekce Nového Života

Lekce Nového Života jsou překladem lekcí NewLife, které vydávají naši bratři a sestry ve Velké Británii. Jedná se o navazující lekce k dobře známým lekcí PoznejBibli. Ve spolupráci s portálem www.poutnici.com budeme každý měsíc jednu novou lekci nabízet. Milí přátelé,

dovolujeme si Vám nabídnout lekce „Nového života“, ve kterých se postupně seznámíte s celou řadou klíčových témat z oblasti křesťanské víry (Juda 3. verš). Jak název napovídá, jedná se o materiály určené lidem, kteří osobně prožili znovuzrození (Viz Janovo evangelium 3 verše 1-21.) – tj. vstoupili na cestu nového života, ve kterém se touží líbit svému Pánu – a potřebují duchovní stravu (1. Petrova 2,2). Během tříletého cyklu pronikneme do řady otázek, které byly během dějin častokrát nepochopeny, překrouceny nebo cíleně zneužity k zmatení nic netušících lidí. (2. Petrova 2, verše 1-4)

Stejně jako lekce „Poznej Bibli“ překládáme z ověřených materiálů zbožných a svatě žijících bratrů a sester (www.besweb.org). Cílem lekcí je u studentů prohloubit schopnost Boží Slovo studovat a podnítit nejrůznějšími otázkami správné pochopení probíraného textu. Na rozdíl od lekcí "Poznej Bibli" se nesetkáme s křížovkami apod., ale tento „nedostatek“ je vynahrazen tím, že se „vydáme na hlubinu“(Lukáš 5,4). Dá-li Pán, nabídneme během následujících tří let celkem 36 lekcí.

Po úvaze jsme se v lekcích Nového Života rozhodli využít Český Studijní překlad, ale bude dobré, když při biblickém studiu použijete překladů více. Není naším cílem protežovat konkrétní překlad, ale rádi bychom se přiblížili znění původního textu. Zrovna tak vás vyzýváme, abyste ke studijnímu textu přistupovali s otevřenou myslí, sami si kladli otázky a také si sami za pomocí Písma ověřovali, jestli probíraný předmět opravdu odpovídá biblickému poselství. (Skutky 17,11). Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Na závěr Vám chci popřát mnoho radostných chvil, které během biblického studia budete zažívat a také nás vyzvat, abychom byli lidmi, kteří nejenom Boží Slovo čtou a studují, ale především těmi, kteří podle něho žijí. (Matouš 7, verše 24-27)

Za tým spolupracovníků

Karel Ouzký