Logo

Lépe jest doufat v Hospodina, než naději skládat v člověku

Krátce po skončení druhé světové války vstoupila do obchodu žena a prosila o jídlo na Štědrý den pro své děti. Obchodník se ptal, kolik na to má. "Nic, jen modlitbu." Ž 118,8 (Kr.)
U Boha je možné všecko. Mk 10,27

Obchodníkem to nepohnulo a řekl: "Napište modlitbu na papír a položte jej na váhu. Dám vám tolik potravin, co váží." Žena sáhla do kapsy a vytáhla obálku: "Napsala jsem modlitbu už doma." Obchodník položil obálku na misku vah s posměchem: "Uvidíme, jakou má hodnotu." Na druhou misku položil bochník chleba - a kupodivu, váha se ani nepohnula. Položil tam i druhý bochník a další zboží a váha - zase nic. "Tak dobře, vemte si všechno a už jděte!" Žena se slzami v očích poděkovala a odešla. Obchodník později zjistil, že váha je pokažená a dlouho mu to všechno vrtalo v hlavě. Nakonec vyhledal obálku a přečetl modlitbu: "Drahý Pane, dej nám dnešní chléb." Nebojme se obrátit v pokoře srdce na svého Pána se svým trápením; uvědomme si, že u Boha je všechno možné.

Ef 4,1-7; 1K 12,27-31

Převzato z http://www.umc.cz - 22. května 2008
Text z Ranních chvilek na den 22.5.2008