Logo

Marie z Magdaly - Viděla první

Marie z Magdaly se stala známou. Jesus Christ Superstar a jiné hry a filmy ji vykreslují jako smyslnou ženu, někdy jako obrácenou prostitutku. Ve skutečnosti o ničem takovém Bible vůbec nemluví. Třetí díl seriálu 100 biblických postav, které bys měl znát Všechno, co o ní víme je, že pocházeli z Magdaly, města u Galilejského jezera a že z ní Ježíš vyhnal sedm démonů. Ježíšem uzdravená, vydala mu svůj život.

Evangelia, která se zaměřují na Ježíšových 12 učedníků také poznamenávají, že poměrně velká skupina žen opustila svoje domovy a rodiny a následovala Ježíše (Matouš 27:55-56). Marie je zde uváděna na prvním místě ve výčtu žen, které se o skupinu kolem Pána Ježíše staraly a podporovaly jeho službu.

Když byl Pán Ježíš v Jeruzalémě ukřižován, stála Marie poblíž něho, daleko od svého domova v Galileii. Pečlivě sledovala kam byl pohřben a při první příležitosti tam šla, aby se postarala o Ježíšovo tělo. Z toho vyplynulo, že byla úplně první, kdo uviděl Ježíše vzkříšeného z mrtvých a první zvěstovala tuto novinu. (Jan 20:18)

Ženy byly v té době obvykle odsouvány až na druhé místo. Židovské soudy neuznávaly jejich svědectví. Nicméně, Marie byla poctěna být první, kdo mohl podat svědectví o velkém zázraku Ježíšova vzkříšení.


Volně přeloženo z komentáře v Bibli - NIV Student Bible, 100 People You Shoud Know - Mary Magdale, First to See, strana 1153, studii 100 People You Shoud Know vypracoval Tim Stafford

Příbuzné, související nebo podobné články

Adam a Eva - První ve všem
Chana - Nejhlubší touha