Logo

Mezihra :: 2. díl komixu

Jaký je původ zla? Jak se zde ocitnul člověk? A proč ten Josífek v poslední lavici, co nikdy nedává pozor, stále znova zvedá tu svou protivnou ručičku a klade tak nezodpověditelné otázky? Obrázkový příběh Mezihra ve 24 stripech je autorským dílem Dany Popovské Vznikl v průběhu roku 2003 jako reakce na setkání s pracemi Lewise Trondheima, především s jeho Apokalyptickými příběhy (Země tří úsměvů a Apokalyptické příběhy, Mot, 2001)


Coppyright © 2003 Published by Dana Poppy. All rights reserved.

Paralela č.2


První kapitoly Genese jsou zvláštním způsobem mýticky obrazné i konkrétní, poněvadž nesdělitelnou pravdu lze slovním obrazem přiblížit velice blízce a krásně, jako když v květu rostliny spatříte celý vesmír a můžete se jenom usmát a zároveň vám přejde mráz po zádech. Ráj je zde popsán jako místo přátelství a blízkosti mezi Bohem, člověkem a ostatním stvořením. O původu něčeho, před čím je třeba se mít na pozoru se dozvídáme pouze v náznacích – ráj byl prostor, který byl střežen a adam=člověk ho měl jak poznávat-pojmenovávat, tak hlídat-chránit.
Muž-žena oba stvořeni k obrazu svého Stvořitele, byli zde vystaveni zkoušce poslušnosti, důvěry a věrnosti, protože ničeho skutečného nelze dosáhnout bez překonání zkoušek. Události následující po svém přijetí lži, lhostejnosti a netrpělivosti za své, znamenalo zásadní zlom a odloučení od Boha a uvedení na cestu lidské historie do mezihry mezi životem a smrtí.
Franz Kafka ve svých neúprosných, jitřících denících poznamenává, že „jsme hříšní nejen proto, že jsme jedli ze stromu poznání, ale i proto, že jsme dosud nejedli ze stromu života. Stav, v němž se nacházíme, je hříšný nezávisle na vině.

Jsou dva hladní lidské hříchy, od nichž se odvozují ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se do něho nevrátí. Ale snad je jen jeden hlavní hřích netrpělivost. Pro netrpělivost, byli vyhnáni, pro netrpělivost se nevrátí.“


Lidé ve svém úprku od Boha i nejasné touze po návratu se stále znova „pokouší zfalšovat fakt poznání (o sobě a svém stavu) a poznání učinit teprve cílem“.

Příbuzné, související nebo podobné články

Mezihra :: 5. a 6. díl komixu
Mezihra :: 4. díl komixu
Mezihra :: 3. díl komixu
Mezihra