Logo

Mezihra :: 4. díl komixu

Jak poznáte odvážného člověka? Uskuteční prostě a jednoduše to, o čem ostatní jenom sní nebo planě mluví. Je to uskutečnění něčeho, o čem je člověk přesvědčen, že je v ten určitý okamžik správné a nezbytné a je to jeho úkolem. Obrázkový příběh Mezihra ve 24 stripech je autorským dílem Dany Popovské Vznikl v průběhu roku 2003 jako reakce na setkání s pracemi Lewise Trondheima, především s jeho Apokalyptickými příběhy (Země tří úsměvů a Apokalyptické příběhy, Mot, 2001)


Coppyright © 2003 Published by Dana Poppy. All rights reserved.

Paralela č.4


Jak poznáte odvážného člověka? Uskuteční prostě a jednoduše to, o čem ostatní jenom sní nebo planě mluví. Je to uskutečnění něčeho, o čem je člověk přesvědčen, že je v ten určitý okamžik správné a nezbytné a je to jeho úkolem. Takový člověk se sám nebude nazývat odvážným, je prostě takový jaký je. Jak psal Saint-Exupéry „…odvaha spočívá ve volbě.“

Občas nás pohltí a zahltí všední šeď a mlha, ale jako kdysi Bůh povzbuzoval své lidi, jako byl třeba Mojžíš, Jozue nebo Gedeon tak nás povzbuzuje a volá i dnes: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou, všude kam půjdeš.“ (Joz.1,9)

Nemusíme být zrovna jako Gándhí, Martin Luther King nebo Matka Tereza, ale buďme sami sebou takovými, jakými nás chce náš Pán, který nás formuje a volá. Odvážných Božích lidí není nikdy dost. I když se odvaha nevyplácí, je nakažlivá, rozněcuje naději a ta hned tak nezhasne, osvětluje stezku ve tmě i potemnělá srdce.

Příbuzné, související nebo podobné články

Mezihra :: 5. a 6. díl komixu
Mezihra
Mezihra :: 2. díl komixu
Mezihra :: 3. díl komixu