Logo

Mezihra :: 5. a 6. díl komixu

Celým příběhem světa „Mezihry“ se táhne „Hluk“ jako hlavní příčina zamotanosti, roztržitosti a nedoslýchavosti lidí.. Je destruktivní, působí vnitřní rozklad, který se různým způsobem projevuje i navenek. Obrázkový příběh Mezihra ve 24 stripech je autorským dílem Dany Popovské Vznikl v průběhu roku 2003 jako reakce na setkání s pracemi Lewise Trondheima, především s jeho Apokalyptickými příběhy (Země tří úsměvů a Apokalyptické příběhy, Mot, 2001)

Mezihra - komix díl 5.
Coppyright © 2003 Published by Dana Poppy. All rights reserved.

Paralela č.5


Celým příběhem světa „Mezihry“ se táhne „Hluk“ jako hlavní příčina zamotanosti, roztržitosti a nedoslýchavosti lidí.. Je destruktivní, působí vnitřní rozklad, který se různým způsobem projevuje i navenek. V této chvíli začal náhle působit „mrtvost“ u některých zvířat a lidí. Špatné věci jsou někdy dobré a nutné, aby ti, kdo neslyší, alespoň uviděli nebo ucítili na vlastní kůži. Přesto všechno mašinérie zvyku se snaží vše zahladit a popřít. Vidina širokoproudé dálnice ubíhající do nekonečna je lákavá a horské stezky jsou plné nástrah a překážek. S plným měšcem, plným žaludkem, plnými obchody a řádně zaplacenou zábavou na vás žádný „Hluk“ nemůže, vše dohromady sečteno, roztřízeno a zameteno. Ovšem předkládaná skutečnost a opravdová Skutečnost se většinou diametrálně liší. A tak hra mezi životem a smrtí pokračuje.

Mezihra - komix díl 6.
Coppyright © 2003 Published by Dana Poppy. All rights reserved.

Paralela č.6


Když je něčeho moc tak je toho příliš a někdy až přespříliš. V jednom okamžiku čas dosáhl své plnosti. A očekávaná naděje se stala skutečností. Nepochopitelné je možné do jisté míry uchopit rozumem, a poté možné vírou přijmout. MYSLÍM, tedy JSEM a VĚŘÍM, tedy JSEM - se doplňují. A tak se HÝBU a CÍTÍM, že JSEM a POHYBUJI se zvoleným SMĚREM.
Oním zrozeným Slovem, je myšlen Ježíš Kristus – Boží Syn a Syn člověka - jednota lidství a božství, který odkrývá pravdy platné od pradávna, Hlukem a Časem překroucené a zbavené radosti. Nastavoval zrcadlo ukazující skutečnou Skutečnost a zjevoval pravou Podstatu - Boží moc a lásku. Výzvu k odbočení ze širokoproudé dálnice na horskou stezku, která neviditelně vede právě mezi proudy této dálnice. Zjevoval Boha skrze sebe, přesto mnohé oči a srdce zůstaly oslepené a nechápající.

Příbuzné, související nebo podobné články

Mezihra
Mezihra :: 2. díl komixu
Mezihra :: 3. díl komixu
Mezihra :: 4. díl komixu