Logo

Misijní zbraně – Povolání k misii 4/10

Pokud se dostaneme do „misionářského boje“ máme zbraň se kterou bychom v té vřavě kolem nás zvítězili? 4. díl seriálu o misii, misionářích a o všem ostatním s tím spojeným. "Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat" (Jan 13,14)
Využívat ke službě každodenní příležitosti neznamená, že si je sami vybíráme - znamená to, že se dáváme Bohu k dispozici, aby nás použil ve zdánlivě nahodilých situacích, které nám připravuje. Charakter, který se v nás projeví v současné situaci, ukazuje na to, jak se zachováme jindy.

Pán Ježíš vykonával ty nejpodřadnější běžné úkoly - to znamená, že potřebuji všechnu Boží moc, která ve mně je, mám-li uskutečnit jako On třeba i ty nejobyčejnější úkoly. Dokážu používat osušku tak jako On? Osuška, nádobí, sandály i všechny další obyčejné věci našeho života zjevují rychleji než cokoliv jiného, co v nás je. Abychom vykonávali ty nejpodřadnější povinnosti tak, jak máme, potřebujeme v sobě mít všemohoucího Boha.

Ježíš řekl: "Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já" (13,15). Všímejte si, jaké lidi vám Bůh posílá do cesty. Jakmile si uvědomíte, že tímto způsobem vám vlastně zjevuje, jak se jevíte vy Jemu, pokoří vás to. A nyní žádá, abychom jednali s lidmi kolem nás, jako On jedná s námi.

Myslíte, že to všechno přijde, až se octnete na misijnim poli? To je, jako kdybyste zkoušeli vyrábět zbraně až v zákopech uprostřed bitvy - budete přitom zabiti.

Musíme jít s Bohem "druhou míli" (Mt 5,41). Někteří z nás jsou unaveni po prvních deseti krocích. Potom řikáme: "Počkám si, dokud se nepřiblíží další velká krize." Jestliže ale nebudeme pro službu vytrvale využívat každodenní příležitosti a přijde krize, neuděláme nic.