Logo

Misionářův Pán a učitel - Povolání k misii 2/10

Jaký vztah k nám chce Pán Ježíš mít? Co znamená, když je Pán Ježíš naším Pánem a Učitelem? Stejně tak, jako svého Učitele potřebují mít misionáři, tak Ho potřebují i lidé, které Bůh povolává do úplně jiných služeb. Druhý díl seriálu o povolání k misii. "Nazýváte mě Učitelem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem... pravím vám, sluha není větší než jeho pán..." (Jan 13,13+16).

Mít pána a učitele není totéž jako být ovládán a vyučován. Mít pána a učitele znamená mít vztah k někomu, kdo mě zná lépe, než se znám sám, kdo je mi bližší než přítel a kdo rozumí i těm nejhlubším zákoutím mého srdce a dokáže je zcela naplnit. Znamená to mít někoho, kdo mi dává jistotu, že vyřeší všechny pochybnosti, nejistoty a problémy, o kterých přemýšlím. To, a nic menšího, znamená mít pána a učitele - "...jediný je váš Učitel, Kristus..." (Mt 23,8).

Náš Pán nás nikdy nebude nutit k poslušnosti. Někdy bych si přál, aby mě Bůh k poslušnosti přinutil, ale On to neudělá. Jindy bych chtěl, aby mě nechal na pokoji, ani to však neudělá.

"Nazýváte mě Učitelem a Pánem..." - ale je jím doopravdy? Slova Učitel, Mistr a Pán se v našem slovníku příliš nevyskytují. Dáváme přednost slovům Spasitel, Posvětitel a Uzdravovatel. Jediné slovo, které vystihuje zkušenost života v poslušnosti Pánu, je -láska. Víme jen málo o lásce, kterou Bůh zjevuje ve svém Slově. Dokazuje to i způsob, jakým používáme slovo poslouchat. V Bibli je poslušnost založena na vztahu mezi rovnocennými partnery; například mezi synem a otcem. Náš Pán nebyl jen Božím služebníkem - byl Boží Syn. "Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti..." (Židům 5,8). Představa, že nás neustále někdo hlídá, je vzdálena vztahu, který k nám chce Ježíš mít. Taková představa je důkazem, že nám pán chybí. Ježíš touží po vztahu, kdy je naším Pánem a Učitelem tak samozřejmě, že si to ani neuvědomujeme - je to vztah, ve kterém Mu prostě patříme, a proto Ho posloucháme.

Převzato z knihy: To nejlepší pro Jeho slávu, O. Chambers, Rosa 1997

Příbuzné, související nebo podobné články

Kdo je misionář? - Povolání k misii 1/10