Logo

Moji milí Boží přátelé, ...

... poslední dobou se často zabývám úvahami o smyslu života, jinými slovy o cestě, kterou nás vede Pán Ježíš. Jakou roli nám na tomto pozemském světě Náš Pán přidělil, co od nás očekává, čím můžeme být prospěšní? ... poslední dobou se často zabývám úvahami o smyslu života, jinými slovy o cestě, kterou nás vede Pán Ježíš. Jakou roli nám na tomto pozemském světě Náš Pán přidělil, co od nás očekává, čím můžeme být prospěšní? Jaký skrytý význam se skrývá za radostmi i bolestmi, které ve svých životech prožíváme? Přemýšlíme o tom, bereme si ponaučení a spějeme k hlubšímu poznání a zamyšlení nad tím?

Anebo se jen ptáme "proč" a nehledáme odpovědi? Vždyť Pán Ježíš se každému z nás snaží otevírat oči, abychom si uvědomovali své vlastní já, rozjímali v modlitbách s Ním a poslouchali hlas, který k nám promlouvá skrze Ducha Svatého. To je důležité pro náš duchovní růst a Pán Ježíš je tím rádcem, který nám pomáhá při rozhodování, když stojíme na křižovatce cest a nevíme, kterou cestu zvolit. Která z těch cest je ta správná, budu se moci vrátit zpátky, když zjistím, že má volba nebyla správná? Kdo mi poradí? Kdo jiný než Pán Ježíš. Kdo jiný nám nejlépe rozumí a vidí do našeho nitra než Ten, který nás miluje. Vždyť i lidé, kteří se upřímně milují, dokáží se vcítit do prožitků toho druhého, snaží se nahlédnout do hloubky jeho duše. Tak i Pán Ježíš jediný zná každého z nás, ví o našich bolestech, o našich přáních a tom, co nás potěší, co nás trápí. Mnozí z nás si vzpomenou na Pána Ježíše až je jim úplně nejhůř a neví na koho se obrátit. Ale mluvme s Ním i když jsme šťastní, vždyť i On prožívá stejnou radost s námi a vždycky si na nás udělá čas a vyslechne nás. Je velkým štěstím mít přítele, který je tu vždycky pro nás, se kterým můžeme hovořit naprosto ovšem a který nám ochotně poradí, pomůže nám, když jsme v tísni, má s námi trpělivost a neustále nás znovu zvedá a povzbuzuje, když už se nám zdá, že není cesty zpátky, že jsme spadli až samé dno. A takovým přítelem je pro nás právě Pán Ježíš. Je to již pár měsíců, co jsem poznala člověka, který je mi velice drahý. Často mi pokládá otázky, na které hledá odpovědi. Je to ten nejzajímavější člověk, jakého jsem poznala. Slíbila jsem mu, že budeme hledat odpovědi společně. Jeho duše je tak nádherná a přitom tak zraněná. Jednou mi položil otázku, cituji: "Ale až jednou umřu, co se stane s tímto světem, který si každý nosíme v sobě?" Dále řekl: "Čas ani prostor mi nemohou vzít mé myšlenky, mohou mě pouze zabít, fyzicky zabít, nic jiného." Já jsem na jeho otázku nemohla najít odpověď, vy ji znáte?Pán ať vás všechny provází cestou životaMartina