Logo

Mravní přikázání Komenského

Následuj cestu ctnosti, střez se neřestí a zla, první tě povede k blahu, druhá ke hříchu a k bolu. To je začátek vědy, která má zdobit tvůj život. Slyš jaké jsou následky toho a pomni na konečný cíl. Následuj cestu ctnosti, střez se neřestí a zla, první tě povede k blahu, druhá ke hříchu a k bolu. To je začátek vědy, která má zdobit tvůj život. Slyš jaké jsou následky toho a pomni na konečný cíl.
  • 1. Nehovoř o všem, cos v životě poznal, nevěř všemu co jsi slyšel, nedychti po všem, co jsi viděl! Nechť umíš cokoli, dělej to co máš.
  • 2. Zabraň svým rtům mluvit drzé a prostořeké řeči! Važ si slov svého přítele, následuj příkazů Páně.
  • 3. Ke všem lidem buď přívětivý, ale střez se jednat úlisně! Pokrytci sklidí jen hanbu. Běda těm, kdo učí lživě!
  • 4. Spravedlivě měř sobě, svému příteli i svým druhům! Važ si i jmění svých nepřátel, nebeř a nedychti po něm.
  • 5. Zmužile se chápej práce a pokračuj v ní poctivě; Lenost je poduška hříchu, zahálku pojmi v nenávisti.
  • 6. Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš pánem svých časů, které často bez ustání v trudu a trpkosti běží.
  • 7. Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak chce Otec náš nebeský a ppomáhej vždy a všude. Bůh sám tě jednou odmění.
  • 8. Odpouštěj urážky a buď vždy pánem svého hněvu! Ublížíš-li však někomu, pospěš napravit křivdu.
  • 9. Poctivě vždy konej dobré, závist a nenávist zavrhni, nedbej slov utrhače a zůstaň vždy čestným přítelem.
  • 10. Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život. Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou. Sám příjdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce, že jedno potřebné ti nevezme žádná moc. Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou stěstí, pokladem, který nikdy neztratí cenu je cnost.

Z eposu St. Dominita "Comenius in Fulnek"

Příbuzné, související nebo podobné články

Deset Božích přikázání