Logo

Můj názor na REALITY SHOW

Poslední dobou často přemýšlím nad otázkou reality show - Big Brother a VyVolení. Moc mě těší, že se začíná o této problematice čím dál tím víc psát v křesťanských časopisech. Chtěla bych upozornit, že tyto reality show nebudu vychvalovat, takže pokud je mezi čtenáři někdo, komu se tyto pořady zamlouvají, ať tento článek raději nečte. Obě reality show jsou vlastně psychologickým experimentem, na němž psychologové zkoumají reakce lidí odloučených od vnějších faktorů - okolního světa. Psychologové se snaží zjistit reakce lidí pomocí uměle vyvolaných situací (například hádek). To je jedna strana mince. A ta druhá má daleko horší podtext. VyVoleným a Big Brotherovi totiž nevelí jen režiséři a psychologové, ale sám Satan. Nejenže ovládá celý průběh těchto show, ale především srdce všech,co se na ně dívají. Všechno je to dílo Satana, stejně jako stav v Sodomě a Gomoře před několika tisíci lety (ale řekla bych že dnes je to ještě horší).

Lidé v Sodomě žili zvrhlým životem. Byly zde velmi patrné známky homosexuality, znásilňování mladých žen a dívek a dalších ohavných činů. Bůh se rozhodl,že toto město zničí. Abraham se přimlouval : „VYHLADÍŠ SNAD SE SVÉVOLNÍKEM SPRAVEDLIVÉHO? MOŽNÁ,ŽE JE V TOM MĚSTĚ PADESÁT SPRAVEDLIVÝCH, VYHLADÍŠ SNAD I JE A NEPROMINEŠ TOMU MÍSTU, PŘESTOŽE JE V NĚM PADESÁT SPRAVEDLIVÝCH?“ (I.Moj.18,23-24) Svět v dnešní době je velmi podobný těmto městům. Lidé žijí převráceným a zvrhlým životem. Je to jasná známka toho,že čas, kdy na tuto zemi bude padat „oheň a síra“ je velmi blízko. Ale to už tady my, kteří jsme Pána Ježíše přijali jako svého Spasitele nebudeme.

VyVolení i Big Brother jsou nechutně sprosté a stupidní pořady, které dokazují jen lidskou hloupost, rozežranost a to, že všecko ovládají peníze. Ale na druhou stranu, není se čemu divit. „VĚZ,ŽE V POSLEDNÍCH DNESCH NESTANOU ZLÉ ČASY. LIDÉ BUDOU SOBEČTÍ, CHAMTIVÍ, CHVÁSTAVÍ, DOMÝŠLIVÍ, BUDOU SE ROUHAT, NEBUDOU POSLOUCHAT RODIČE, BUDOU NEVDĚČNÍ, BEZBOŽNÍ, BEZ LÁSKY, NESMIŘITELNÍ, POMLUVAČNÍ...“ ( II.Tim. 3,1-3) Nezdá se vám, že tyto časy nastávají? Ve II.Tim. 3,3 je napsáno, že lidé budou mít raději rozkoš než Boha. Přesně tohle sedí na obě soutěže. Můj názor je ten, že mít sex před milionem diváků sedících u obrazovek je nechutné a nadmíru nemorální.

Nemyslíte si, že i sledování reality show je hříchem? Pán Ježíš nás nabádá k čistotě, ale mají tyto pořady něco společného s čistotou? Nedalo by se místo sledování těchto stupidit dělat něco užitečného? Bohužel žijeme v době, kdy se lidé kochají pohledem na sprchující se lidi, kteří udělají všechno, aby měli peníze. Také to hovoří o jejich chamtivosti a ztraceném smyslu života (a inteligenci ;o) )

Jsme křesťané a žijeme v poslední době. Nejsme od tohoto světa izolováni. Žijeme v něm a setkáváme se s problémy, které řeší i nevěřící lidé. Ale máme něco navíc. Něco, co nemá být utajené, co má vyjít navenek. Máme světlo, kterým máme svítit v tomhle tmavém a ponurém světě bez lásky. Ve světě, který ovládá hřích, bída, nenávist a reality show.