Logo

Na začátku bylo slovo aneb křesťané v éteru

Zatímco u nás se rádio Proglas velké úspěchy neslaví, ve více křesťansky založených zemích se podobná rádia těší oblibě trochu větší. U nás si Proglas naladí podle posledního Mediaprojektu týdně 58 a denně 36 tisíc posluchačů. Zatímco u nás se rádio Proglas velké úspěchy neslaví, ve více křesťansky založených zemích se podobná rádia těší oblibě trochu větší. U nás si Proglas naladí podle posledního Mediaprojektu týdně 58 a denně 36 tisíc posluchačů. Naopak v Itálii je křesťanská stanice Radio Maria jednou z nejposlouchanějších stanic. Špatně si nevede ani slovenský Lumen, který denně ladí 100 tisíc lidí a je tak devátým nejposlouchanějším rádiem na Slovensku. I křesťanská rádia, ať už se nám to líbí nebo ne, se v éteru objevují. Pojďme si tedy trochu nastínit vznik úspěšné rodiny Rádií Maria.

K žádnému jinému formátu se asi nehodí tak trefně slogan Na počátku bylo slovo. Tímto je označen jen stručný přehled historie na webu Radia Horeb, které je německou verzí Marie. To slovo na počátku zaznělo v roce 1987 v Itálii, kdy se poprvé objevilo Rado Maria. V současnosti se může pochlubit denní poslechovostí 2 milióny posluchačů, čtyřiceti tisíci telefonáty během vysílání a čtyřiadvaceti hodinovým programem. Ten zajišťuje hrstka několika rozhlasáků za pomoci několika dobrovolníků, kteří za svoji práci nepobírají žádnou mzdu. Chod stanice je financován výhradně z darů. Na stejném principu jako v Itálii fungují i podobná rádia v dalších 40 zemích světa.

Kromě Itálie se vysílá i v dalších zemích. Z evropských jmenujme například Albánii, Chorvatsko, Německo, Litvu, Maltu, Rusko a Španělsko. Speciální vysílání se připravuje pro Jižní Tyrolsko. To je sice součástí Itálie, ale protože se zde mluví německy, vysílá tady německojazyčná verze Marie. Početnou skupinu věřících tvoří i obyvatelstvo černého kontinentu. Z afrických států, kde Maria vysílá, uveďme země jako Burkina Faso, Malawi, Mozambik, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, Uganda a Zambie. V severní Americe patří do rodiny Marií stanice v Kanadě, Mexiku a čtyři stanice v USA. Jedna vysílá (z Houstonu) ve španělštině. Z New Yorku se pak vysílá v italštině a španělštině.

V Latinské Americe se vysílá v Kostarice, Salvadoru, Guatemale, Nikaragui, Panamě Argentině, Bolívii, Columbii, Ekvádoru, Paraguai a Peru. Z asijských zemí jsou zastoupeny jen dva státy Libanon a Filipíny. Celkem se jedná o 38 stanic. Signál jednotlivých národních mutací se šíří převážně terestricky, v některých zemích i po internetu a případně také po satelitu a v sítích kabelové televize.

Rakouská mutace dostala nedávno další frekvenci. Do více domovů se tak dostane křesťanský hlas, jak hlásá slogan stanice: Křesťanský hlas ve Vašem domě. V Badenu u Vídně bude Maria vysílat na 93, 4 FM. O tento kmitočet se ucházelo několik rádií. Dokonce i projekt Radia Europa, které plánovalo vysílání pro národnostní menšiny v češtině a slovenštině. Jen v Rakousku má Maria 3 studia. Hlavní ve Vídni a pak dvě regionální v Innsbrucku a Amstettenu. V italském Brixenu pak sídlí vysílání pro Jižní Tyroly.

Program si asi dovedete sami představit. Modlitby, mše, chvály, pořady o duchovnu, biblická škola, četby na pokračování, diskuse, zprávy ze světa církve, magazíny a zpravodajské relace rádia Vatikán, vysílání pro děti. Modlitby se nevysílají jen přímo ze studia ale připravují se i přímé přenosy z velkých mší. Speciálně mládeži je určen pořad radio XM. Ten je dělán tak aby zaujal mládež a přivedl ji k víře. Mladí křesťané mají možnost ve vysílání například představit své oblíbené světce nebo jako ministranti vystoupit před rozhlasovým mikrofonem.

V případě že si někdo chce některé zajímavé pořady vychutnat znovu nebo je nestihl ve vysílání, může si (v Německu) za mírný poplatek objednat zaslání některých pořadů nahraných na kazetě. Zcela zdarma je možné si (v Rakousku) nechat zaslat takřka libovolný počet samolepek s logem stanice nebo přehledů programu. Toho využívají například faráři, kteří pak program stanice rozdávají při mších. Co se samolepek týče, jaký problém je s nimi u nás v komerčních rádiích. To se musí Marii nechat, všechna čest, tam jich dostanete kolik chcete.

Sponzorské dary a příspěvky musí pokrýt náklady na vysílání. Ty například v Rakousku činí 50 tisíc eur měsíčně. Kromě nárazových darů je vysílání financováno hlavně trvalými příkazy k úhradě. Dobrovolní dárci dávají každý měsíc malou částku a financují tak nejen vysílání ve své zemi, ale často přispívají i na program v chudších státech, kde si obyvatelé nemohou dovolit být ke svému oblíbenému rádiu tak štědří. Rádia která patří do velké rodiny Radií Maria (ačkoliv někdy mají jiné názvy) jsou sice procírkevní ale na církvi nezávislá. Jedná se o samostatně hospodařící subjekty. Svým programem oslovují nejen katolíky ale i ostatní vyznání.

Kromě zmiňovaných 38 rádií existují další křesťanské stanice jako je náš Proglas, slovenský Lumen nebo polská Maryja. Ty jsou víceméně financované podobným nebo stejným způsobem a neliší se příliš ani programovou skladbou. V Německu má dokonce Radio Horeb (podle biblické hory), které patří do skupiny Marií, konkurenci. Tou je stanice ERF. Stanice stejného formátu a se stejným způsobem financování. Zajišťuje i výrobu některých televizních pořadů o křesťanství.

Převzato se svolením z portálu Granosalis.cz