Logo

Nejmocnější zbraň

Někdy je fajn se vrátit o deset let zpátky, ať už je to v tom, že se znovu podíváte na zapomenutá místa nebo třeba v tom, že zase začnete lyžovat :- ) nebo oprášíte starý web, zvlášť tehdy, kdy na to člověk není sám... život s Bohem má tu výhodu, že se jedná o neskutečnou jízdu napříč historii, současností i budoucností, jestliže se lidé jako Jan Hus, Petr Chelčický, J. A. Komenský, Izac Newton, John Wesley, Jim Eliot a miliony dalších... Někdy je fajn se vrátit o deset let zpátky, ať už je to v tom, že se znovu podíváte na zapomenutá místa nebo třeba v tom, že zase začnete lyžovat :- ) nebo oprášíte starý web, zvlášť tehdy, kdy na to člověk není sám... život s Bohem má tu výhodu, že se jedná o neskutečnou jízdu napříč historii, současností i budoucností, jestliže se lidé jako Jan Hus, Petr Chelčický, J. A. Komenský, Izac Newton, John Wesley, Jim Eliot a miliony dalších ve své důvěře v Krista nespletli, to co je před námi představuje dynamiku, kterou svět neviděl a nezná... síla pravdivé informace... jak se vyjádřil nositel Nobelovy ceny a člověk, který se podílel na vývoji vodíkové bomby Andrej Sacharov - "Vždy jsem si myslel, že ta nejmocnější zbraň je bomba, a proto jsem ji dal svému lidu, ale dospěl jsem k přesvědčení, že tou nejmocnější zbraní na světě není bomba, ale je to pravda." Proto zní tak mocně slova samotného Krista - "Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." Pilát se ptá: "Co je pravda?" Již však nemá trpělivost vyslechnout odpověď, kterou dříve Ježíš Kristus sdělil skeptikovi Tomášovi: "Já jsem ta cesta, pravda i život, žádný nepříchází k Otci než skrze mne." V určité míře nadsázky se to dá formulovat takto: Život je v hra, ve které se jedná o věčný život. Uvěř ve svém srdci v Krista a jeho zástupné dílo dnes, získej cenu největší a neprohrej svou sázku na věčnost!