Logo

Nemilosrdná realita

Tuto báseň jsem napsal ještě v době své nevěrnosti před Bohem (před obrácením). Z toho vyplývá i trochu depresivní nádech. Po vystrašený noci znovu ráno svítá,
začíná další všední den,
slunce nás rudými paprsky vítá,
ve vzduchu lidská špína lítá,
zamořuje ho jako kuřáka hlen.

Země potí krev a slzy roní,
za vyvražďování její přírody,
příroda je ubohý psanec na útěku,
volá o pomoc a na poplach zvoní,
kdo ji vyléčí a poskytne útěchu?

Země se v krutých bolestech svíjí,
ve své slasti ji člověk ztrácí,
těžkými údery ji ubíjí,
ona se do propasti navěky skácí,
ostatní z toho ve strachu žijí,
země nám s úroky všechno vrací.

Má vůbec smysl,
tím zatěžovat mysl,
osud nás všechny stejně nemine,
vše viditelné jednou pomine
a kouzlo života zahyne.

Dokud žijeme ve světě utrpení,
jež pro většinu je
a pro některé není,
má cenu probírat politiku
a věřit, že Ti co vládnou,
udržet mír pro nás zvládnou,
přece nechceš diktaturu v okamžiku.

Rozpolcená je ta dnešní doba,
zdola ji nahlodává chudoba,
shora bezmocná vyšší společnost
hltá stále víc a nemá dost,
kdo by na tohle neměl zlost?!

Jedněm je dopřán dlouhý život,
druhé sužují a trápí nemoce,
oni též chtějí poznat pozemské ovoce
a uhasit žízeň u čistých vod.
Strašlivým obrazem jsou večerní zprávy,
oblíkají na sebe pochmurný hávy
a zdálky nahlídneš do nitra války,
kde bez milosti vraždí se davy.

Lidi láká krev a bodání nože,
místo slov ve vzduchu lítají kulky,
stelou si navzájem smrtelné lože
a navíc se ozývají atomové hrozby,
atentáty drtí lidi na kusy,
věřící dál vzývají své mírové prosby,
o rozpoutání pekla se zas někdo pokusí.

Náš úděl ve světě je neustále bloudit
a správnou cestu hledat,
ostatní lidi soudit,
nikomu nic nedat,
nikomu nevěřit,
nikdy se nesvěřit,
z krajiny věčně těžit,
lidi zneužívat
a pak se na to dívat.

Slunce zvolna zapadá,
hřejivou září hoří,
jak přenádherně vypadá,
když do země se noří,
zůstává jedna záhada,
nebyl tenhle den náš poslední,
snad se zítra ráno rozední!

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanské ctnosti a neřesti
Naše hříchy
Poezie pro Janu
Svědectví