Logo

Nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo

Ze všech stran slyšíme, jak člověk toto přikázání nebere na vědomí a tedy přestupuje. Někdy si ale neuvědomujeme, že…. Nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo.

Dle nového ekumenického překladu toto slovo zní:
„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“

Každé vyjádření přináší něco specifického. Pochopitelně, že jméno Boží lze různým způsobem zneužívat, ale tak, jak ho dnešní lidé užívají, zejména jméno Pána Ježíše jako pomocné slovo při jakékoli příležitosti, je braním jména Božího nadarmo, jak to vyjádřili bratři v kralickém překladu.
Boží jméno je možno brát nadarmo různě a nejenom světskými lidmi, ale i křesťany. V tomto případě myslím na slovo, které se užívá v křesťanském tisku, používají ho členové sboru a dokonce i kazatelé, a to je slovo „bohužel“. I když se píše s malým písmenem na začátku (v mluvené řeči není vidět), dle mého názoru to je braní jména Božího nadarmo.
Pokud křesťan chce vyjádřit, že něčeho želí, stačí užít pouhého „žel“, které stejně dobře poslouží svému účelu. Už jsme se někdy nad tím zamysleli, co to vlastně říkáme a nebo to užíváme bezmyšlenkovitě je proto, že je to běžné slovo ve slovníku dnešních lidí, aniž bychom si uvědomili, že do slovníku křesťana nepatří?

Jan Lachman, časopis Bratrská rodina 5/2005, str. 27