Logo

Nikdy nezapomeneme!

Článek za Deníku mladých, ... V týdnech, které následovali po teroristickém útoku na New York den 9.11.2001 začaly filmový tvůrci odstraňovat z filmů osudná newyorská dvojčata... Když je opakování matkou moudrosti, co je potom zapomínání?

V týdnech, které následovali po teroristickém útoku na New York den 9.11.2001 začaly filmový tvůrci odstraňovat z filmů osudná newyorská dvojčata. Udělali to z respektu k těm, kteří tam zahynuli, a také proto, aby ušetřili diváky drastických vzpomínek.
Ale postupem času jsme scény s panoramatem New Yorku před útokem začali znovu vídat. Jeden režisér to vyjádřil následovně: „Bezprostředně po smrti někoho, koho jsme milovali, je těžké se dívat na jeho fotky. Ale později nám to začne chybět.“
Já si však myslím, že je to podobné jako když na konci pietních aktů slýcháme: „...nikdy nezapomeneme“, ale neuplyne ani moc času a kromě nejbližších by ti stejní lidé mohli říct „... už jsme zapomněli“.
Možná je to tím že příliv informací je tak prudký, že noé vytlačují staré. Ale možná to bude také tím, že jsme příliš zahledění na sebe a do sebe.
A tak je to i s našimi sliby danými Bohu. Proto je jedna z pěti knih Mojžíšových – kniha Deuteronomium – věnována připomínání. Boží lid, stojící na hranici Zaslíbené země, byl Bohem vyzván, aby si vzpomněl na Jeho dobrodiní stejně jako na svoje hříchy během těch 40 let putování.

„Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, Tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci,. zda budeš dbát na Jeho přikázání, či nikoli. „ (8,2)

„Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. „ (8,11)

„Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti dnes toto přikazuji. „ (15,15)

Bůh nám hříchy odpouští a nevzpomíná na ně, ale my bychom si na ně občas měli vzpomenout – to proto, abychom se jich varovali.
Když vzpomínáme na Boží slitování i na naše hříchy, oboje by nás mělo přimět k odhodlání Jej dnes následovat celým svým srdcem.

citát: „Zapomněl jsi na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.“ Ozeáš 4:6